Δημοσιεύτηκαν στην Επ. Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας οι νέοι Διαδικαστικοί Κανονισμοί των Δικαστηρίων

Οι Διαδικαστικοί Κανονισμοί, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδόθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 13 Μαΐου και τίθενται σε ισχύ από τις 5 Ιουνίου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,