Δείτε τον κατάλογο με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας

Ανακοίνωση του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για τις μη συνεργάσιμες χώρες φορολογικής  δικαιοδοσίας.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενημερώνει τα μέλη του σχετικά με την αναθεωρημένη λίστα της ΕΕ αναφορικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής  δικαιοδοσίας (EUTaxList).

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τον ενοποιημένο κατάλογο των χωρών υψηλού κινδύνου:

Η αναθεωρημένη λίστα είχε δημοσιευτεί στις 10 Οκτωβρίου 2019 μέσω του Δελτίου Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο ενωσιακός κατάλογος είναι διαθέσιμος εδώ.

Περαιτέρω, ως ΠΔΣ επιστήνει την προσοχή στη λίστα της ΕΕ για  τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου της Ε.Ε , καθώς και της λίστας μη συνεργάσιμων και άλλων δικαιοδοσιών υπό παρακολούθηση του FinancialActionTaskForce (FATF) .

Καλούνται όλα τα μέλη του ΠΔΣ όπως λαμβάνουν υπόψιν τους τις πιο πάνω λίστες κατά την εφαρμογή των διαδικασιών και μέτρων δέουσας επιμέλειας γενικότερα και ειδικότερακατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχής Πελατών και Αξιολόγησης του Κινδύνου των πελατών τους.

Οι πιο πάνω λίστες τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υποχρεούστε όπως παρακολουθείτε και εφαρμόζετε οποιεσδήποτε μελλοντικές αναθεωρήσεις.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,