Δείτε τις εισηγήσεις του ΚΕΒΕ για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατία στην οποία καταγράφει τις εισηγήσεις του και το στρατηγικό πλάνο για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης τα έξι Παραρτήματα που αφορούν κάθε κλάδο ξεχωριστά:

Print Friendly, PDF & Email