ΔΕΕ: Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν κανόνες σε φαρμακεία εγκατεστημένα σε άλλες χώρες της ΕΕ

“Κράτος μέλος προέλευσης υπηρεσίας διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή μπορεί υπό προϋποθέσεις να επιβάλει κανόνες σε φαρμακεία εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη”, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ).

Συγκεκριμένα με τη σημερινή του απόφαση το ΔΕΕ κρίνει ότι “κράτος μέλος προέλευσης υπηρεσίας διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή δεν μπορεί να απαγορεύει σε φαρμακεία εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη που πωλούν αυτά τα φάρμακα να χρησιμοποιούν τις επί πληρωμή αντιστοιχίσεις σε μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών”. Αντίθετα, διευκρινίζει ότι “ένα τέτοιο κράτος μέλος μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσει τη διαφήμιση, να απαγορεύσει την παροχή εκπτώσεων για φάρμακα και να απαιτήσει να συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο επί θεμάτων υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων μέσω διαδικτύου”.

Η απόφαση ελήφθη μετά από προδικαστικό ερώτημα που απηύθυνε στο ΔΕΕ το Cour d`appel de Paris – France (Εφετείο Παρισίων, Γαλλία) για να διευκρινισθεί εάν η οδηγία 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να επιβάλλει, εντός του εδάφους του, σε φαρμακοποιούς που είναι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους ειδικούς κανόνες σχετικά με την απαγόρευση προσέλκυσης πελατών με διαδικασίες και μέσα τα οποία κρίνεται ότι δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος, την απαγόρευση παρότρυνσης των ασθενών σε κατάχρηση κατανάλωσης φαρμάκων και την υποχρέωση τήρησης των βέλτιστων πρακτικών διάθεσης φαρμάκων κατά τις οποίες απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται ερωτηματολόγιο επί θεμάτων υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων μέσω διαδικτύου και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επ’ αμοιβή υπηρεσίας αντιστοίχισης λέξεων‑κλειδιών.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,