ΔΕΕ: Τα δικαστήρια οφείλουν να διατάζουν απελευθέρωση όσων διαπιστώνεται ότι κρατήθηκαν χωρίς εύλογη αιτία

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε σήμερα ότι “εάν μετά από δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας τέτοιας κράτησης αποδεικνύεται ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα κρατήθηκαν χωρίς εύλογη αιτία, το επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διατάξει την άμεση απελευθέρωσή τους”.

Το ΔΕΕ εξέτασε δύο υποθέσεις κράτησης αλλοδαπών στην Ουγγαρία, οι οποίοι είχαν προηγουμένως ζητήσει άσυλο, ωστόσο, οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες βάσει ουγγρικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από άτομα που έφτασαν στην Ουγγαρία αφού διέσχισαν μια «ασφαλή χώρα διέλευσης» πρέπει να απορρίπτονται, χωρίς να εξεταστούν επί της ουσίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στην συνέχεια, οι ουγγρικές αρχές επικοινώνησαν με τους Σέρβους ομολόγους τους με σκοπό την επανεισδοχή των τεσσάρων ενδιαφερομένων στην Σερβία. Η τελευταία, ωστόσο, αρνήθηκε την επανεισδοχή τους με την αιτιολογία ότι δεν είχαν εισέλθει παράνομα στην ουγγρική επικράτεια, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής. Μετά την άρνηση αυτή, οι ουγγρικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνσή τους στο Ιράν και το Αφγανιστάν, αντίστοιχα, αναφέρει το ΔΕΕ.

“Οι εν λόγω αιτούντες άσκησαν προσφυγές ενώπιον του Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (πρωτοβάθμιου δικαστηρίου διοικητικών και εργατικών διαφορών του Szeged, Ουγγαρία) προκειμένου να διαπιστωθεί ότι, μετά την άρνηση της Σερβίας για επανεισδοχή, οι ουγγρικές αρχές θα έπρεπε να κινήσουν εκ νέου τη διαδικασία για να εξετάσουν επί της ουσίας τις αρχικές αιτήσεις για άσυλο”, αναφέρει το ΔΕΕ. “Επίσης, θεωρούν ότι οι συνθήκες διαμονής στο Röszke συνιστούν παράνομη «κράτηση» κατά την έννοια της οδηγίας 2013/33/ΕΕ για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο. Το ουγγρικό δικαστήριο ζητά από το ΔΕΕ να του παράσχει διευκρινίσεις, ιδίως σχετικά με τα σημεία που έθεσαν οι τέσσερις υπήκοοι στις προσφυγές τους”. Mε τη σημερινή του απόφαση το ΔΕΕ έκρινε ότι “εάν μετά από δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας τέτοιας κράτησης αποδεικνύεται ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα κρατήθηκαν χωρίς εύλογη αιτία, το επιληφθέν δικαστήριο οφείλει να διατάξει την άμεση απελευθέρωσή τους”.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,