ΔΕΕ: Ο νέος Γενικός Εισαγγελέας, Jean Richard de la Tour ανέλαβε τα καθήκοντα του

Με απόφαση των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της 11ης Μαρτίου 2020, ο κ. Jean Richard de la Tour διορίστηκε Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου με θητεία από τις 23 Μαρτίου 2020 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024, σε αντικατάσταση του Yves Bot, ο οποίος αποβίωσε στις 9 Ιουνίου 2019. Λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες οφείλονται στην υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη.

Η τελετή ορκωμοσίας του κ. Jean Richard de la Tour για την ανάληψη των καθηκόντων του πραγματοποιήθηκε σήμερα εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δείτε το βιογραφικό σημείωμα του κ. Jean Richard de la Tour :

Γεννήθηκε το 1959· πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Paris II (1982)· επαγγελματικές σπουδές δικαστικών λειτουργών, École nationale de la magistrature, Γαλλία (1984-1986)· δικαστής στο Πρωτοδικείο Limoges, Γαλλία (1986-1988)· δικαστής στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (1988-1996)· σύμβουλος εισηγητής του Cour de cassation, Γαλλία (1996-2004)· αρμόδιος για τη γλωσσική επιμέλεια στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2004-2006)· εισηγητής στο γραφείο της κ. Pernilla Lindh και κατόπιν στο γραφείο του Carl Gustav Fernlund (2006-2012) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· γενικός εισαγγελέας στο τμήμα κοινωνικού δικαίου του Cour de cassation και ειδικός συνεργάτης του γενικού εισαγγελέα (2012-2017)· πρώτος γενικός εισαγγελέας στο τμήμα εμπορικών, χρηματοπιστωτικών και οικονομικών υποθέσεων του Cour de cassation (2017-2020)· μέλος της επιτροπής εκθέσεων και μελετών του Cour de cassation (1998-2002)· μέλος της επιτροπής αναθεωρήσεων ποινικών αποφάσεων του Cour de cassation (1999-2004)· πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Institut national des formations notariales, Γαλλία (2016-2020)· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 23 Μαρτίου 2020.

Aνακοινωθέν Τύπου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,