Άτυπες τηλεδιασκέψεις Υπουργών Δικαιοσύνης και Άμυνας των Κρατών Μελών της ΕΕ

Οι αρμόδιοι για θέματα Δικαιοσύνης Υπουργοί των Κρατών Μελών της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη στον τομέα της δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID-19. Την ίδια μέρα βιντεοδιάσκεψη θα πραγματοποιήσουν και οι Υπουργοί Άμυνας, υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο Ζοζέπ Μπορρέλ, ενώ την Τρίτη θα συνέλθει με την ίδια μέθοδο και το Eurogroup για να λάβει αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης της οικονομικής δραστηριότητάς.

Αναλυτικά, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, θα επικεντρωθούν κυρίως στα μέτρα που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, μεταξύ των οποίων:
– οι αλλαγές στις μεθόδους εργασίας των δικαστικών αρχών και των νομικών επαγγελμάτων
– οι προκλήσεις στη διασυνοριακή δικαστική συνεργασία
– η αναστολή των διαδικασιών εκτέλεσης και αφερεγγυότητας
– τα δικονομικά δικαιώματα σε ποινικές διαδικασίες
– οι ποινές φυλάκισης και οι περιοριστικές της ελευθερίας ποινές, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στις φυλακές και στις εγκαταστάσεις κράτησης, λόγω του κινδύνου επιδημικής έξαρσης της νόσου COVID-19

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης πληροφορίες όσον αφορά τις κυρώσεις που εφαρμόζονται για την παραβίαση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τους δημόσιους φορείς και το κατά πόσον έχουν θεσπιστεί νέες αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον, θα εξετάσουν κατά πόσον πρέπει να αναληφθεί, σε επίπεδο ΕΕ, οποιαδήποτε άλλη δράση στον τομέα της δικαιοσύνης στο πλαίσιο της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Ακολούθως οι Υπουργοί Άμυνας θα πραγματοποιήσουν μια τηλεδιάσκεψη για τις στρατιωτικές επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. Θα εξετάσουν την στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν οι ένοπλες δυνάμεις σε εθνικό επίπεδο για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού και θα συζητήσουν επίσης για τον αντίκτυπο της πανδημίας στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της Κοινής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,