Άρχισε η παράδοση ηλεκτρονικού συστήματος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών

Αρχίζει σήμερα η παράδοση του ηλεκτρονικού συστήματος του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου αναφέρεται ότι στην ιστοσελίδα Εφόρου Εταιρειών https://ubo.meci.gov.cy/ μπορούν να ενωθούν όσοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Cylogin.

Επίσης, προστίθεται, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αρχίζει από τώρα την εφαρμογή της τελικής λύσης του ηλεκτρονικού συστήματός του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του 2024.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες  οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί Οργανισμοί ή οι αξιωματούχοι και συνεταίροι τους, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης και να προβούν στην αρχική καταχώριση ακόμα και εάν το έχουν ήδη πράξει στο σύστημα της ενδιάμεσης λύσης».

Για σκοπούς επανακαταχώρισης, θα παρουσιάζεται η τελευταία εικόνα των στοιχείων της ενδιάμεσης λύσης στη καρτέλα «Πληροφορίες από ενδιάμεσο σύστημα» όπου θα μπορούν να δουν τι έχουν καταχωρίσει στην ενδιάμεση λύση και να το επανακαταχωρίσουν.

Σημειώνεται ότι η Περίοδος Α θα διαρκέσει από τις 14 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου φέτος και σε αυτή δεν θα επιβληθεί οποιαδήποτε χρηματική επιβάρυνση. Ο τρόπος εισόδου στο σύστημα τελικής λύσης θα είναι ο ίδιος με αυτόν της ενδιάμεσης λύσης.

Εξάλλου η Περίοδος Β με διάρκεια από την 01 Ιανουαρίου, 2024 μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου, 2024 αφορά όλους όσοι δεν έχουν εισέλθει κατά την Περίοδο Α στο σύστημα της τελικής λύσης στους οποίους θα καταβληθεί χρηματική επιβάρυνση.

Κατά την Περίοδο Γ από την 1η Μαρτίου 2024 και εντεύθεν θα γίνεται, μεταξύ άλλων,  «ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, επιβεβαίωση πραγματικών δικαιούχων, αναντιστοιχία, ηλεκτρονική έρευνα στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή απορίες σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, είναι αναρτημένες στην ενότητα Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση για τη διαδικασία δημιουργίας και ταυτοποίησης προφίλ και επιβολής προστίμων.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,