Αποσύρθηκε αγωγή ύψους 13,6 εκατ. κατά της Κύπρου – Αφορούσε τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα και ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας


Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, αποσύρθηκε η αγωγή «Edward D. Fagan v. Central Bank of Cyprus, Law Οffice of the Republic of Cyprus and others», στο United States Federal District Court for the Southern District of Florida, η οποία είχε καταχωρηθεί το Φεβρουάριο του 2019.

Ο ενάγων επιχειρούσε να θέσει υπό την κρίση αμερικανικού δικαστηρίου τις ενέργειες θεσμών/οργάνων/λειτουργών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τα θεσμικά καθήκοντα τους. Συγκεκριμένα, τις ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητας του Γενικού Εισαγγελέα για διεξαγωγή ποινικών διώξεων και ενέργειες που άπτονται της  αρμοδιότητας της Κεντρικής Τράπεζας να εποπτεύει τις τράπεζες που λειτουργούν στη Δημοκρατία. Συνολικά, ο ενάγων διεκδικούσε ποσά ύψους 13.68 εκατομμυρίων δολαρίων για ενέργειες της Δημοκρατίας και τριπλάσιο ποσό αυτού σε αποζημιώσεις για  διαφυγόν κέρδος.  

Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταχώρησε αίτηση απόρριψης της αγωγής (Motion to Dismiss) σε σχέση με τους εναγόμενους που την αφορούν, η οποία εδραζόταν σε ένσταση κατά της δικαιοδοσίας του αμερικανικού δικαστηρίου στη βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου που άπτονται του προνομίου ετεροδικίας/ασυλίας που απολαμβάνουν τα Κράτη και όργανα αυτών από τη δικαιοδοσία εθνικών δικαστηρίων, όπως οι κανόνες αυτοί ενσωματώνονται στο σχετικό  ομοσπονδιακό νόμο των ΗΠΑ, Foreign  Sovereign Immunities Act. Όπως υποστηρίζει η Νομική Υπηρεσία, ο ενάγων απέσυρε την αγωγή σε σχέση με τους θεσμούς/όργανα/λειτουργούς προφανώς ελλείψει αντεπιχειρημάτων προς τις θέσεις που προέβαλε η Κυπριακή Δημοκρατία στην προαναφερόμενη αίτηση της.

Ο διεθνής δικηγορικός οίκος Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle εκπροσώπησε τη Δημοκρατία ενώπιον του αμερικανικού δικαστηρίου, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και την Κεντρική Τράπεζα.  

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,