Απόρριψη έφεσης για αυξημένες αποζημιώσεις σε υπόθεση λιβέλλου κατά Cyprus Mail

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε πρόσφατα έφεση κατά της Cyprus Mail, η οποία αξίωνε την επιβολή αυξημένων αποζημιώσεων σε υπόθεση λιβέλλου που αφορούσε δημοσιεύματα το 2009 σε σχέση με εξέγερση στις φυλακές και την φήμη δύο αδελφών, οι οποίοι κατά τον επίδικο χρόνο βρίσκονταν στις φυλακές.

Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε επιδικάσει το 2014 αποζημίωση από €1.000 σε κάθε αδελφό.

Απορρίπτοντας την έφεση το Ανώτατο, σε τριμελή σύνθεσή του, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «το Πρωτόδικο Δικαστήριο με καθαρότητα προσμέτρησε στον καθορισμό των αποζημιώσεων τη διαφορετική φύση των υπό συζήτηση αδικημάτων, δίχως αναφορά σε κάτι τι άλλο θα μπορούσε δυνητικώς να επηρεάσει τα δικαιώματα των Εφεσειόντων στην Αγωγή».

«Σωστή ήταν προσέτι και η πρωτόδικη πραγμάτευση για τη συμπεριφορά των Εφεσειόντων στη δίκη, και δη σε σχέση προς το ότι ήσαν “… οι μόνοι που θα μπορούσαν να δώσουν αξιόπιστη μαρτυρία σχετικά με τα αισθήματα ή τη θλίψη τους εξαιτίας των επίδικων δημοσιευμάτων…”, και πως μολαταύτα “… όχι μόνο δεν παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο για να καταθέσουν για την υπόθεση τους μα ούτε και υπάρχει παραδεκτή μαρτυρία για αυτή την παράλειψη τους, αλλά και για το τι απέγιναν και πού βρίσκονται μετά την αποφυλάκιση τους …”», προστίθεται.

Το Πρωτόδικο Δικαστήριο, σημειώνει το Ανώτατο, «εν αντιθέσει προς την αποκλίνουσα γνώμη των Εφεσειόντων, αξιολογώντας το ζήτημα, ενήργησε εντός των παραμέτρων των εξουσιών του να λογαριάζει κατά την εκτίμηση των αποζημιώσεων, παράγοντες που συναρτώνται, ανάμεσα σε άλλα, και προς τη γενικότερη συμπεριφορά τού αφορώντος διαδίκου πριν και μετά από την δυσφήμιση, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου χειρισμού και αντιμετώπισης της υπόθεσης».

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,