Απορρίφθηκε η προσφυγή του Ο.ΣΥ.ΠΑ για τη μη συμπερίληψη του στο Διαγωνισμό για τα λεωφορεία

To Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 11 Μαίου, στην υπόθεση Αρ. 1801/2019, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΦΟΥ (Ο.ΣΥ.ΠΑ) ΛΤΔ  v ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ.

Σύμφωνα με την υπόθεση, Ο.ΣΥ.ΠΑ υπέβαλε προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, εναντίον του Υπουργείου Μεταφορών, σε συνέχεια της απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας στο Δημόσιο Διαγωνισμό με αρ. MTCW/PT Concession Contracts/1/2019, με αντικείμενο «Η παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία για την κάλυψη όλων των περιοχών οι οποίες τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας», για το λόγο του ότι η εταιρεία δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής των Παραγράφων 6.2.4 και 8.3.1.1. του μέρους Α των Εγγράφων του Διαγωνισμού.

Η προσφυγή του Ο.ΣΥ.ΠΑ απορρίφθηκε, εφόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι στην υπό εξέταση περίπτωση, οι καθ’ ων η αίτηση ενήργησαν στη βάση συγκεκριμένου νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου, η δε τελική απόφασή τους, κρίνεται ορθή και σύννομη και δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί των αιτητών ότι η επίδικη απόφαση λήφθηκε κακόπιστα και/ή κατά παράβαση της αρχής της καλής πίστης.

Διαβάστε την απόφαση

Δείτε επίσης: Ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο η απόφαση για τη σύμβαση των υπεραστικών διαδρομών – Διαβάστε την απόφαση

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,