Έκδηλα παράνομη κρίθηκε η απόφαση του ΤΕΠΑΚ για διαθεσιμότητα Επίκουρου Καθηγητή

Mε σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Δικαστήριο αποφάσισε επί της αίτησης για έκδοση ενδιάμεσου διατάγματος αναστολής απόφασης του ΤΕΠΑΚ να θέσει μέλος του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαθεσιμότητα. Αποτέλεσε ισχυρισμό της πλευράς του Αιτητή πως η δυνατότητα διαθεσιμότητας δεν προνοείται πουθενά στον σχετικό νόμο και κανονισμούς, καθώς επίσης και ότι η απόφαση του ΤΕΠΑΚ για διαθεσιμότητα είχε τεθεί επ’ αόριστο ενώ τέτοιο μέτρο λαμβάνεται για σύντομη χρονική διάρκεια. Το Διοικητικό Δικαστήριο αφού εξέτασε τις θέσεις και των δύο πλευρών κατέληξε ότι το νομικό υπόβαθρο της λήψης της απόφασης εξέλειπε παντελώς εφόσον δεν υπήρχε οποιαδήποτε νομική βάση για τη θέση του Αιτητή σε διαθεσιμότητα. Ως εκ τούτου το Δικαστήριο διαπίστωσε έκδηλη παρανομία στη λήψη της απόφασης του ΤΕΠΑΚ να θέσει τον Αιτητή σε διαθεσιμότητα και προχώρησε κατευθείαν στην ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Διαβάστε την Απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,