Από τις 105 τροπολογίες για τον προϋπολογισμό, εγκρίνονται μέχρι στιγμής οι οκτώ – Ποια κονδύλια κόβονται ή δεσμεύονται

Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ των κομμάτων θα καθορίσουν τις κομματικές τροπολογίες που θα εγκριθούν επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024.

Συνολικά, τα κόμματα κατέθεσαν 105 τροπολογίες, από τις οποίες μέχρι στιγμής φαίνεται να αποκτούν πλειοψηφία μόνο οι οκτώ.

Με την στήριξη όλων των κομμάτων θα εγκριθεί η τροπολογία με την οποία προστίθεται νέα σημείωση στον προϋπολογισμό, που προβλέπει πως «οποιαδήποτε χορήγηση νέας κατηγορίας δικαιωμάτων ή επιδομάτων, καθώς και οποιαδήποτε αναθεώρηση υφιστάμενων δικαιωμάτων ή επιδομάτων, με εξαίρεση την αναπροσαρμογή τους ως αποτέλεσμα της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη ή λόγω γενικών αυξήσεων μισθών, θα υποβάλλεται μαζί με τη συνεπαγόμενη δαπάνη στη Βουλή προς ψήφιση, σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία ή/και στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών προς έγκριση, αναλόγως της περίπτωσης, αντί να εγκρίνεται με εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονομικών».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,