Αντισυνταγματικός ο αποκλεισμός παρένθετης μητρότητας από το επίδομα μητρότητας

Η αιτήτρια είχε υποβάλει αίτηση για παροχή επιδόματος μητρότητας, επειδή είχε αποκτήσει τέκνο μέσω παρένθετης μητρότητας από το εξωτερικό. Κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν ίσχυε η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας με το ν. 115(Ι)/17, δυνάμει της οποίας επιτρέπεται η χορήγηση επιδόματος εάν αποκτήθηκε παιδί μέσω παρένθετης μητέρας δυνάμει των διατάξεων του περί της εφαρμογής ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής νόμου και ως εκ τούτου το αίτημα απορρίφθηκε.

Με απόφασή του στην προσφυγή 165/2017 στην Γιάλλουρου v. Δημοκρατίας, το Διοικητικό Δικαστήριο Κύπρου (Σεραφείμ Δ.) έκρινε ότι η απαγόρευση, ως ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, βρισκόταν σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας, ως αυτή κατοχυρώνεται με το άρθρο 28 του Συντάγματος. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το επίδομα μητρότητας αφορά στην οικονομική υποστήριξη γυναίκας, η οποίο έχει αποκτήσει παιδί και όχι υποστήριξη της εγκυμοσύνης της. Συνεπώς, δεν αποτελεί ουσιαστική και θεμιτή διάκριση λόγω ανομοιογένειας των περιπτώσεων ώστε να δικαιολογείται διαφορετική αντιμετώπιση, ο τρόπος με τον οποίο η ασφαλισμένη κατέστη γονέας παιδιού, δηλαδή εάν  αυτό επήλθε δια κυοφορίας αυτής ή μέσω παρένθετης μητέρας ή ακόμη και μέσω υιοθεσίας.

Το Δικαστήριο έκρινε περαιτέρω, σε μια ενδιαφέρουσα απόκλιση από την Dias Publishing, ότι δεν παρατηρείται αλυσιτέλεια στην κήρυξη του επίδικου άρθρου ως αντισυνταγματικού, εφόσον αυτό είχε στο ενδιάμεσο τροποποιηθεί και η επίδικη αυθαίρετη διαφοροποίηση αρθεί και εφόσον η αιτήτρια θα μπορούσε να επωφεληθεί από την ακύρωση της επίδικης απόφασης και τη λήψη νέας απόφασης κατά την επανεξέταση.

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,