Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά φροντιστήρια μπορούν να αποταθούν για λήψη Ανεργιακού Επιδόματος

O Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ) ενημερώνει ότι οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά φροντιστήρια μπορούν με τη λήξη του συμβολαίου τους από την 1η Ιουνίου και έπειτα να αποταθούν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για λήψη ανεργιακού επιδόματος, όπως ενδεχομένως έπρατταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΣΙΦΚ αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι σε σχέση με την εγγραφή τους για ανεργιακό επίδομα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν βεβαίωση από τον εργοδότη τους, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβολαίου εργοδότησης τους και κατά συνέπεια προσωρινή διακοπή της εργασίας τους, με δυνατότητα επαναπρόσληψης τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Οι εργαζόμενοι σε φροντιστήρια, που συμμετείχαν στο σχέδιο αναστολής εργασιών και θα υποβάλουν αίτημα για ανεργιακό επίδομα, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα κληθούν να προσκομίσουν συμβόλαιο εργοδότησης, στο οποίο καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης του συμβολαίου και κατά συνέπεια δεν υπάρχει απόλυση και παραβίαση των όρων του σχεδίου αναστολής εργασιών.

Ανακοίνωση Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email