Ανατροπή στο Ανώτατο σε σχέση με την υπόθεση του 5χρονου, το παιδί δεν επιστρέφει προς το παρόν στον πατέρα

Ανατροπή σημειώθηκε πριν από λίγο στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με την υπόθεση του πεντάχρονου αγοριού. Μετά από προσφυγή της μητέρας το Ανώτατο Δικαστήριο  αποφάσισε να ανασταλεί η εκτέλεση της απόφασης του πρωτοβάθμιου οικογενειακού δικαστηρίου με βάση την οποία η μητέρα θα έπρεπε να παραδώσει σήμερα το παιδί στον πατέρα

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε μονομερώς να μην εκτελεστεί η απόφαση  σήμερα του Οικογενειακού Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για παράδοση του ανήλικου παιδιού  στον  Αμερικάνο πατέρα ο οποίος διαμένει στην Αμερική  μέχρι την  ημερομηνία της 16ης Φεβρουαρίου όπου θα πρέπει να παρουσιαστούν ενώπιον του και τα δύο μέρη της υπόθεσης για την εκδίκαση της αίτησης δια κλήσεως για αναστολή.

Ο Αμερικάνος πατέρας του ανήλικου παιδιού κατήγγειλε την Κύπρια μητέρα που διαμένει στην Πάφο ότι απήγαγε τον γιο τους και τον μετέφερε στην Κύπρο. Το Δικαστήριο εξέτασε υπόθεση παράνομης μετακίνησης του ανήλικου από την Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στην Κύπρο από την μητέρα του, το έτος 2017 και στην απόφαση του έδωσε οδηγίες στον Πρωτοκολλητή του Οικογενειακού Δικαστηρίου Πάφου, όπως παραδώσει η μητέρα το διαβατήριο του γιου της στον αιτητή ή και στον εκπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο δικηγόρος Μιχάλης Βορκάς και συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας ανέφερε πως  η υπόθεση είναι τώρα ενώπιον του δευτεροβάθμιου οικογενειακού δικαστηρίου . Εκδώσαμε είπε ,”διάταγμα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης μονομερώς” ,δηλαδή  εξήγησε, “δεν θα παραδώσει  η μητέρα το παιδί τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του 2021, ώστε να κληθεί και η άλλη πλευρά να υποβάλει την θέση της για περαιτέρω αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης”.

Kατόπιν τούτου η μητέρα δεν είναι υποχρεωμένη  σημείωσε, να παραδώσει το αγοράκι τουλάχιστον μέχρι στις 16 Φεβρουαρίου του 2021. 

Ο κ. Βορκάς ανέφερε πως μετά την εξάντληση της απόφασης του  Οικογενειακού Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ηυπόθεση παραπέφθηκε στο Ανώτατο . 

Η παρούσα Αίτηση συνέχισε  βασίζεται στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 30, 35, 38 και 67 του Πίνακα του περί της Σύμβασης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών(Κυρωτικού) Νόμου του 1994 [Ν.11[l l l]/94] στα Άρθρα 3, 11-17 του περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990 (23/1990)όπως τροποποιήθηκε, στον Κανονισμό 11 περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Διαδικαστικό Κανονισμό του 1990-2007, το Άρθρο 47 του Περί Δικαστηρίων Νόμου, Δ35 θθ17-19, Δ48 θθ1-9 στη Δ.48 Θ.1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 των περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμών, στα άρθρα 5,6,7,9,13,14(2)(3),15,17,18 Νόμου του 1990 που Ρυθμίζει τις Σχέσεις Γονέων και Τέκνων και Θέματα Διατροφής (Αρ.216), στα άρθρα 1, 3, 5, 6, 8, 15 και 17 και το Πρωτόκολλο 7 άρθρο 5 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προάσπισίν των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 1962, στα Άρθρα 1- 11, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 32 και 38 του περί της Συµβάσεως περί των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόµος του 1990, στην ενδογενή και Αγγλική νομολογία και στις συμφυείς εξουσίες και την πρακτική του Δικαστηρίου. στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, στο άρθρο 30.3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη γενική πρακτική και σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου. 

Τα γεγονότα πάνω στα οποία στηρίζεται η παρούσα αίτηση  είπε φαίνονται και σε  συνημμένες Ένορκες Δηλώσεις,   έξι προσώπων εκ των οποίων και της μητέρας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σήμερα το  Οικογενειακό Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε τη μη αναστολή εκτέλεσης της απόφασης  επί της αίτησης που υπέβαλε παραπονούμενη μητέρα, καλώντας την  να παραδώσει το ανήλικο το παιδί της  που γεννήθηκε στις 15.10.16 στον πατέρα ο οποίος διαμένει στην Αμερική και αναμένεται η άφιξη του στην Κύπρο. 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,