Αναπέμφθηκε ο νόμος για την εγγραφή φωτογράφων σε επαγγελματικό μητρώο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέπεμψε ως αντισυνταγματικό το νόμο που ψήφισε η Βουλή κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας στις 10 Δεκεμβρίου με τον οποίο ρυθμίζεται η εγγραφή φωτογράφων σε επαγγελματικό μητρώο και προς συζήτηση του αναπεμφθέντος νόμου ορίστηκε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας την Τρίτη 12 Ιανουαρίου.

Ο νόμος αναπέμφθηκε στη Βουλή την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ψηφίστηκε μετά από πρόταση νόμου που κατέθεσαν και επεξεργάστηκαν τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι. Ο Πρόεδρος ζητά από το νομοθετικό σώμα να κάνει αποδεχτή την αναπομπή.

Στην επιστολή με την οποία συνοδεύει τον αναπεμφθέντα νόμο στη Βουλή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικαλείται την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και συγκεκριμένα τον σκοπό για θέσπιση αποτελεσματικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται ότι ο χειρισμός και η επεξεργασία φωτογραφικού υλικού γίνεται από επαγγελματίες φωτογράφους και ότι οι φωτογραφίες, ιδιαίτερα αυτές που απεικονίζουν ανήλικα άτομα δεν χρησιμοποιούνται για παράνομες δραστηριότητες, που επιχειρεί ο νόμος να επιτύχει και παραθέτει επιχειρήματα για άρθρα του Συντάγματος και το κοινοτικό κεκτημένο στα οποία αντίκειται.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ο αναπεμθείς νόμος αντίκειται στο άρθρο 25.1 του Συντάγματος που διασφαλίζει την ελευθερία του δικαιώματος άσκησης οποιουδήποτε επαγγέλματος ή απασχόλησης, η οποιαδήποτε απασχόληση, εμπόριο ή επικερδή εργασία, δικαίωμα που οριοθετείται  είτε με νόμο είτε για λόγους δημόσιας υγείας, δημοσίου συμφέροντος, δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Εστιάζει στην επίκληση της δημόσιας ασφάλειας και υγείας από ανεξέλεγκτη αποθήκευση, χρήση και διακίνηση φωτογραφικού υλικού που περιέχεται στην έκθεση της Επιτροπής Εργασίας και επικαλείται νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ ότι η δημόσια υγεία μπορεί να προβληθεί μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής και αρκούντως σοβαρής απειλής.

Περαιτέρω στην επιστολή που συνοδεύει τον αναπεμθέντα νόμο, επισημαίνεται ότι η προστασία των ανηλίκων και των προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται με υφιστάμενες νομοθεσίες και ως εκ τούτου αντίκειται του κοινοτικού κεκτημένου και ως προς την αρχή και τα κριτήρια της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με τους λόγους αναπομπής, ο νόμος που ψηφίστηκε και προβλέπει τη δημιουργία Συμβουλίου Εγγραφής Φωτογράφων προσκρούει στις διατάξεις του νόμου για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τη δημοσιονομική ευθύνη, συνεπάγεται αύξηση των εξόδων του κράτους καθώς η λειτουργία του Συμβουλίου συνεπάγεται στέγαση, πρόσληψη προσωπικού και λειτουργικά έξοδα, παρακάμπτει αρμοδιότητες και εξουσίες του Υπουργού Οικονομικών σε ό,τι αφορά τη σύσταση νέας οντότητας και ως εκ τούτου προσκρούει στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Αναφέρεται επίσης ότι τα έξοδα που απαιτούνται για τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής θα είναι αδύνατο να καλυφθούν από το Ταμείο του Συμβουλίου το οποίο θα είναι ανύπαρκτο κατά την εγκαθίδρυση και λειτουργία του Συμβουλίου.

Για τη συζήτηση της αναπομπής του νόμου στην Επιτροπή Εργασίας προσκλήθηκαν να παραστούν ο Γενικός Εισαγγελέας, η Υπουργός Εργασίας και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,