Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για αναστολή από τη Ρωσική Ομοσπονδία ορισμένων διατάξεων Διεθνών Συνθήκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη Φορολογία

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενημερωθεί μέσω της διπλωματικής οδού ότι ο Ρώσος Πρόεδρος υπέγραψε στις, 8 Αυγούστου 2023, Διάταγμα για την αναστολή της εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί των εσόδων για την αποφυγή διπλής φορολογίας, με χώρες που θεωρεί εχθρικά κράτη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος.

Το Διάταγμα αναστέλλει ορισμένες διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών με αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και συγκεκριμένα με τη Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αλβανία, τον Καναδά, την Ελβετία, το Μαυροβούνιο, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία, το Βέλγιο, τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Δανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Β. Μακεδονία, την Ισπανία, τη Λιθουανία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη, τη Μάλτα, την Ιαπωνία.

Στο Διάταγμα αναφέρεται ότι, οι συμφωνίες αναστέλλονται μέχρι «την εξάλειψη από ξένα κράτη των παραβιάσεων των νόμιμων οικονομικών και άλλων συμφερόντων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα δικαιώματα των πολιτών και των νομικών προσώπων της».

Από την έκδοση του Διατάγματος αναστέλλεται η εφαρμογή μειωμένων φορολογικών συντελεστών ή η φορολογική απαλλαγή σε σχέση με τα εισοδήματα που καλύπτονται από τις συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας.

Οι διατάξεις της κυπριακής Συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία που επηρεάζονται είναι τα άρθρα 5-22, 24, 27 και το άρθρο 29. Ενόψει των απαγορεύσεων που έχει ήδη υποβάλει η Ρωσική Ομοσπονδία, για εξαγωγή συναλλάγματος και πληρωμές σε δικαιοδοσίες που θεωρεί «εχθρικές» λόγω των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί, μεταξύ των οποίων είναι και η Κύπρος, και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία που είχαν αποτέλεσμα τη διακοπή των οποιωνδήποτε εκτεταμένων οικονομικών/εμπορικών σχέσεων με τα ευρωπαϊκά κράτη, δεν αναμένεται ότι θα υπάρξουν οποιεσδήποτε περαιτέρω συνέπειες από την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος από τη μη εφαρμογή της Συμφωνίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί, επίσης, να διαβεβαιώσει ότι ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε την ευχέρεια για οποιαδήποτε διαβούλευση επί του θέματος και ούτε υπήρξε οποιαδήποτε προηγούμενη διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με το ενδεχόμενο αναστολής της Συμφωνίας ή την έκδοση διατάγματος από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,