Ανακοίνωση του ΤΕΕ αναφορικά με καταδίκη και ποινές για παραβάσεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία που επέβαλε τo Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το 2023

Tο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Λεβέντειος Πινακοθήκη), που παρέβηκε τις διατάξεις της νομοθεσίας για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Ως αποτέλεσμα της δίωξης, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε το ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Λεβέντειος Πινακοθήκη), που δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα δημιουργικών δραστηριοτήτων, τεχνών και διασκέδασης, σε συνολικό πρόστιμο €10,500 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον τραυματισμό εργοδοτούμενής του:

       (α)   Παράλειψη διασφάλισης της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργοδοτούμενών του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργοδοτούμενής του από πτώση θυρίδας πρόσβασης από την ψευδοροφή της αίθουσας στην οποία εργαζόταν.

(β)   Παράλειψη πληροφόρησης αμέσως, με τον πιο γρήγορο και πρακτικό τρόπο, του Επαρχιακού Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Λευκωσίας σχετικά με ατύχημα που συνέβηκε σε εργοδοτούμενή του, το οποίο την κατέστησε ανίκανη για περισσότερες από τρεις ημέρες, εξαιρουμένης της ημέρας του ατυχήματος, από το να εκτελεί τη συνηθισμένη της εργασία.

(γ)   Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη το ατύχημα.

Επίσης, το Δικαστήριο καταδίκασε ένα φυσικό πρόσωπο σε συνολικό πρόστιμο €10,500 για παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων.

πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,