Ανακοίνωση ΥΔΔΤ αναφορικά με την ενδιάμεση ηλεκτρονική δικαιοσύνη (i justice)

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και γενικά όλα τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα ή μελλοντικοί χρήστες, έχουν συνεργαστεί εποικοδομητικά και συμβάλει στη δημιουργία αυτού του τόσο σημαντικού συστήματος για τα δικαστήρια, τον δικηγορικό κόσμο, τις επιχειρήσεις, τους απλούς πολίτες και γενικά για το σύστημα απονομής Δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Η καθυστέρηση στη χρήση του i-justice οφείλεται στην κατανομή του κόστους επιβάρυνσης της προμήθειας της JCC, για τα δικηγορόσημα. Το κόστος κυμαίνεται από 0.03% μέχρι 1% ανάλογα με το είδος της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιείται και αναμένεται να μην ξεπερνά τις 50 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δεν επιθυμεί να επιβαρύνεται αυτό το κόστος της προμήθειας της JCC, το οποίο θα επιβάλλεται στις πληρωμές που θα διενεργούνται μέσω του συστήματος και θα αφορούν είσπραξη τελών δικηγοροσήμων, τα οποία προορίζονται για το ταμείο συντάξεως των δικηγορών.

Το Γενικό Λογιστήριο, ως αρμόδια υπηρεσία, ζήτησε τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων γνωματεύσεις για το ενδεχόμενο καταβολής από το κράτος του κόστους αυτού δεδομένου ότι αφορά στην ουσία έξοδα διαχείρισης εισπράξεων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και όχι του κράτους.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην προσπάθεια για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, πραγματοποίησε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με όλα τα μέλη του Συμβούλιου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Η υλοποίηση της ενδιάμεσης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης αποτελεί μία από τις ψηλές προτεραιότητες της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κας Έμιλυς Γιολίτη και προς αυτή την κατεύθυνση επεξεργάζεται λύσεις, ούτως ώστε το I-justice να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν, προς όφελος όλων.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,