Υιοθέτηση του νομικά μη δεσμευτικού, λειτουργικού ορισμού του Αντισημιτισμού

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την υιοθέτηση από την Κυπριακή Δημοκρατία του νομικά μη δεσμευτικού, λειτουργικού ορισμού του Αντισημιτισμού, όπως αυτός καθορίζεται από τη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, ως χρήσιμου καθοδηγητικού εργαλείου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Με την υιοθέτησή της, η Κύπρος καθίσταται η 17η χώρα παγκοσμίως που υιοθετεί τον εν λόγω ορισμό και εντάσσεται στον πυρήνα των κρατών που καταπολεμούν τον Αντισημιτισμό και εφαρμόζουν εκπαιδευτικές και άλλες πολιτικές που προάγουν το σεβασμό στη διαφορετικότητα και καταπολεμούν κάθε μορφής ρατσισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών με την απόφαση αυτή επαναβεβαιώνεται η προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην προώθηση και εμπέδωση του σεβασμού και της διαφορετικότητας και στην αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων, ρατσισμού και ξενοφοβίας, συμπεριλαμβανομένου του Αντισημιτισμού.

H σχετική Πρόταση παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από κοινού από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως αναφέρεται η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πρόσφατα υποβάλει αίτηση για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος, στη βάση σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 27.11.2019, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών.


Ανακοινωθέντα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,