Ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών για απόρριψη από το ΕΔΑΔ προσφυγής κατάδικου

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που εκδόθηκε στις 15 Οκτωβρίου, 2020 σε σχέση με την προσφυγή πρώην κατάδικου στο ΕΔΑΔ, η οπoία απορρίφθηκε ομόφωνα.

Το ΕΔΑΔ στην απόφασή του απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κρατούμενου για παραβίαση του Άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αναγνώρισε για ακόμα μια φορά τις καλές συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των κρατουμένων, καθώς και την ποιότητα των προσφερόμενων ιατρικών και ψυχιατρικών υπηρεσιών στις Φυλακές καθ’ όλη την περίοδο της φυλάκισής τους στο Τμήμα Φυλακών και ειδικότερα στον συγκεκριμένο κατάδικο που ήταν άτομο με αναπηρίες και ψυχιατρικά θέματα στη βάση και των οποίων είχε διαπράξει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Στην απόφαση του ΕΔΑΔ, τονίζεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Τμήματος Φυλακών, το οποίο μερίμνησε μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας να εκπαιδευτεί ο κρατούμενος στη βάση της αναπηρίας του, ώστε να διευκολυνθεί η ζωή του και η διαβίωσή του στις Φυλακές, καθώς και άλλα μέτρα που λήφθηκαν από το Τμήμα για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευσή του στις Φυλακές. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στους μηχανισμούς, η αποφασιστικότητα και η άμεση αντίδραση και παρέμβαση της Διεύθυνσης του Τμήματος σε θέματα που αφορούσαν τον εκφοβισμό από άλλους κρατούμενους προς τον κρατούμενο, που ως αποτέλεσμα δεν είχαν επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ψυχική ή φυσική υγεία του κατάδικου.

Η απόφαση αυτή επικροτεί την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και αποφασιστικότητα των Φυλακών στην εφαρμογή επαγγελματικών προτύπων, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες Φυλακών και σχετικών Συστάσεων των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Κανόνων Μαντέλα των Ηνωμένων Εθνών, και άλλων νομοθετικών κειμένων ανθρωπίνων  δικαιωμάτων, στη βάση των οποίων λειτουργεί το σύγχρονο μοντέλο  σωφρονισμού και αναμόρφωσης των Φυλακών μας, καθώς και της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, δια μέσου της οποίας προωθούμε τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στη διαφορετικότητα, καθώς και στην κατάργηση οποιασδήποτε μορφής διάκρισης.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τις τέσσερις καταδικαστικές αποφάσεις από το ΕΔΑΔ για προσφυγές που αφορούσαν τα προηγούμενα χρόνια και αρκετές εξωδικαστικές διευθετήσεις άλλων προσφυγών που εκκρεμούσαν για τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εξευτελιστικής, απάνθρωπης και τιμωρητικής μεταχείρισης στις Φυλακές μέχρι το 2013,  η χθεσινή απόφαση του ΕΔΑΔ που αφορά την πρόσφατη προσφυγή, καθώς και οι τέσσερις αιτήσεις για έκδοση ενδιάμεσων διαταγμάτων (interim orders) προς το ΕΔΑΔ που αφορούσαν τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης στο Τμήμα Φυλακών τα τελευταία έξι χρόνια, έχουν απορριφθεί ομόφωνα από το ΕΔΑΔ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,