Ανακοίνωση του ΠΔΣ για το καθεστώς λειτουργίας των Δικαστηρίων μετά τη 10η Ιουνίου

Με αφορμή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη λειτουργία των Δικαστηρίων, δυνάμει της οποίας από τη 10η Ιουνίου 2021 θα λειτουργούν βάσει των ισχυόντων προ της πανδημίας, τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύι πρωτοκόλλων, ο ΠΔΣ έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες όσον αφορά την αντικατάσταση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η οποία έχει υιοθετηθεί και εφαρμοσθεί στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών, με τις φυσικές εμφανίσεις.

Ο ΠΔΣ λαμβάνοντας υπόψη και τις εκφρασθείσες απόψεις μελών του επί του θέματος έχει αποστείλει επιστολή προς την Πρόεδρο και τα Μέλη του Ανωτάτου με προβαλλόμενο αίτημα τη συνέχιση της απευθείας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεννόησης μεταξύ Δικαστηρίων, δικηγόρων και διαδίκων, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας αποδεδειγμένα έχει συμβάλει καθοριστικά και αποτελεσματικά στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών και στη συνολική αποφόρτιση των Δικαστηρίων.

Ιδιαίτερη χρησιμότητα για τους δικηγόρους, τους διαδίκους και τα Δικαστήρια παρουσιάζει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ηλεκτρονική επικοινωνία, καθώς συμβάλλει στην εν γένει απρόσκοπτη και ταχύτερη άσκηση και επιτέλεση του έργου τους.

Επιπρόσθετα, ο ΠΔΣ έχει εκφράσει και διατυπώσει την πρόθεση και την ετοιμότητά του να εξετάσει το ενδεχόμενο της ενίσχυσης και θεσμοθέτησης της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία αφορά ζητήματα πρακτικών διαδικασιών στα οποία πρέπει να ενσκήψουμε, στοχεύοντας στην ουσιαστική επίλυσή τους και προς όφελος της Δικαιοσύνης και του δικηγορικού επαγγέλματος.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,