Ανακοίνωση του ΠΔΣ για τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Θετική εξέλιξη σε συνέχεια των προσπαθειών του ΠΔΣ για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, αποτελεί η διαβεβαίωση του Υπουργού Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Έργων (ΥΣΜΕ) κ. Γιάννη Καρούσου προς τον Πρόεδρο του ΠΔΣ, δρα Χρίστο Κληρίδη, για τη δρομολόγηση στοχευμένων ενεργειών και έργων.

Κατά τη διάρκεια σημερινής επικοινωνίας του Προέδρου του ΠΔΣ με τον ΥΣΜΕ και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, λήφθηκαν διαβεβαιώσεις για τις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας:  

1. Δρομολόγηση προκήρυξης προσφορών για το θέμα της περίφραξης για σκοπούς ασφάλειας των δικαστηρίων. Η εκτιμώμενη αξία του έργου υπερβαίνει τις 300,000 ευρώ.

2. Προχωρά η βελτίωση των χώρων στάθμευσης για εξυπηρέτηση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

3. Σχεδιάστηκε πρότυπη αίθουσα ακροάσεων δικαστηρίου στη βάση της οποίας θα αναδιαμορφωθούν και θα εκσυγχρονιστούν και οι υπόλοιπες αίθουσες.

4. Προχωρά η συντήρηση των ξύλινων πατωμάτων αιθουσών του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ απέστειλε στο ΥΣΜΕ αντίγραφο της επιστολής που είχε αποστείλει στην Υπουργό Δικαιοσύνης, ημερ. 20/12/21, στην οποία απαριθμείται σειρά βελτιωτικών εργασιών που χρήζουν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Επ. Δικαστηρίου Λευκωσίας, σαν κατευθυντήρια γραμμή για την προώθηση των έργων, που συμφωνήθηκε ότι θα υλοποιηθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Ο ΠΔΣ χαιρετίζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σαφή αναγκαιότητα υλοποίησης των υποσχεθεισών ενεργειών, που αφορούν στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, εντός εύλογων χρονοδιαγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τη χρονιότητα των προβλημάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης κτηριακής κατάστασης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,