Ανακοίνωση Τμήματος Έργου Επιδότησης Ασκουμένων

Θέμα: Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την Ιδιωτική Συμμετοχή για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται υπό την Ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «Θάλεια 2021-2027».

Αγαπητά Μέλη,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και ως Φορέας Υλοποίησης του έργου «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους Νομικής για Πραγματοποίηση της Απαιτούμενης από τον περί Δικηγόρων Νόμο – Κεφ.2, Πρακτικής Άσκησης», και σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας ημερ. 13/01/2023, σχετικά με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 20/12/2022, στην οποία αναφέρεται ότι η καταβολή ποσού του 10% του επιδόματος κατάρτισης θα γίνεται από τα επωφελούμενα μέλη (δικηγορικά γραφεία), στα οποία οι ασκούμενοι πραγματοποιούν την άσκησή τους, διευκρινίζονται τα εξής:

  1. Η Προγραμματική αυτή έχει διάρκεια εφαρμογής από το 2021 μέχρι εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων των οποίων η πρακτική εξάσκηση αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2023 και συνεπώς οι εντάξεις επιλέξιμων αποφοίτων θα επεκτείνονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
  1. Όλα τα γραφεία τα οποία έχουν υπό την καθοδήγησή τους ασκούμενους που ανήκουν στην Προγραμματική (2021-2027), υποχρεούνται όπως καταβάλουν σε αυτούς το Μηνιαίο Επίδομα του ποσού που τους αναλογεί, ήτοι 65 ευρώ πλέον οι αποκοπές του ΓεΣΥ.
  1. Συγκεκριμένα, το ποσό των 569,50 ευρώ, αφού παρακρατηθεί η εισφορά στο ΓεΣΥ (585 ευρώ *2,65% =15,50 ευρώ), θα καταβάλλεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ακολούθως το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο. Ο ΠΔΣ θα ασφαλίσει τους ασκούμενους δικηγόρους που θα συμμετέχουν στο έργο έναντι ευθύνης εργοδότη.
  1. Το ποσό των 63,28 ευρώ θα καταβάλλεται από τα δικηγορικά γραφεία στα οποία οι ασκούμενοι θα πραγματοποιούν την άσκησή τους, αφού προηγουμένως παρακρατηθεί το ποσό εισφοράς για το ΓεΣΥ (65 ευρώ *2,65%=1,72 ευρώ) και ακολούθως το εν λόγω ποσό θα καταβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο.

Σημειώνεται ότι, πιο πάνω πληρωμή δεν ισχύει για το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, αφού το τελευταίο υπόκειται στην Δημόσια Συνεισφορά.

  1. H εν λόγω πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα, μέσω τραπεζικής μεταφοράς από την επιχείρηση προς τον ασκούμενο και ακολούθως ο καθοδηγητής/δικηγόρος πρέπει να καταχωρίσει σχετικό αποδεικτικό μαζί με το Έντυπο Καταγραφής του Ασκουμένου του.
  1. Πριν το τέλος της περιόδου άσκησης, ο ΠΔΣ θα προβαίνει σε έλεγχο του συνολικού ποσού του επιδόματος που καταβλήθηκε από την επιχείρηση προς τον ασκούμενο και από τον ΠΔΣ προς τον ασκούμενο παράλληλα και σε περίπτωση που θα πρέπει να γίνει αποκοπή από το εν λόγω ποσό στη βάση της πολιτικής των απουσιών που εφαρμόζει η/και οποιασδήποτε άλλης πολιτικής, τότε θα ενημερώνει σχετικά και θα διενεργείται ο κατάλληλος συμψηφισμός των ποσών στην καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
  1. Η καταβολή του επιδόματος δεν μπορεί να γίνεται για περίοδο μεγαλύτερη της μέγιστης διάρκειας της άσκησης όπως ορίζεται βάσει του Περί Δικηγόρων Νόμου.
  1. Οι ενδιαφερόμενοι για να ενταχθούν στο έργο , πρέπει να δημιουργήσουν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΔΣ και ακολούθως να υποβάλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός 30 ημερών από την έναρξη της άσκησής τους.
  1. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου www.cyprusbarassociation.orgκαι από το Τμήμα Επιδότησης Ασκουμένων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου στα τηλέφωνα 22711611, 22711613 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση trainee@cba.org.cy.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,