Ανακοίνωση Τμήματος Ασκούμενων-Έντυπα Καταγραφής Εργασιών/ηλεκτρονική υποβολή

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή Εντύπων Καταγραφής Εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά και όχι μέσω email.

Για δική σας ευκολία παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο που αφορά την διαδικασία υποβολής των εντύπων (βλ. sl. 32)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ: http://www.cyprusbarassociation.org/images/TRAINEE/power_point_-_NEWpdf.pdf

Η εν λόγω διαδικασία αφορά όλους τους ασκούμενους δικηγόρους που συμμετέχουν στο Έργο και για τις δυο προγραμματικές.

Τμήμα Ασκούμενων Δικηγόρων
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,