Ερευνητικές δράσεις με στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων

Τη βούλησή τους να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξέφρασαν ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», σε Hμερίδα που πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της Αστυνομίας Κύπρου, στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας με θέμα τη «Χρήση τεχνολογιών αιχμής για τις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης» παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Hμερίδας, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο άσκηση ετοιμότητας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες αιχμής.

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι μέσα από αυτές τις ερευνητικές δράσεις, επιτυγχάνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής προς την Αστυνομία Κύπρου, η οποία στη συνέχεια θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της και θα ενισχύσει την ικανότητά της για προστασία και ασφάλεια των πολιτών.

Από την άλλη, συνέχισε ο Πρύτανης, δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές του «Κοίος» να διεξαγάγουν  πρωτοποριακή εφαρμοσμένη έρευνα και να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση της αστυνομίας στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, αναφέρθηκε στα μέχρι στιγμής ουσιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή την ερευνητική συνεργασία, η οποία ξεκίνησε το 2016, με την Αστυνομία Κύπρου να αποτελεί έναν από τους πρώτους και σημαντικότερους εταίρους του Κέντρου στον Κόμβο Καινοτομίας του «Κοίος» (KIOS Innovation Hub). Ο Διευθυντής του «Κοίος» τόνισε ότι η μέχρι στιγμής συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία βοηθούν την Κυπριακή Αστυνομία να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της, να ολοκληρώσει επιτυχώς τις ολοένα και πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις της, αλλά και να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης τόνισε ότι ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες της Αστυνομίας και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωσή της. Η Τεχνολογία και αστυνόμευση, συνέχισε ο Αρχηγός, είναι στις μέρες μας έννοιες συνυφασμένες και τα διάφορα αναδυόμενα τεχνολογικά μέσα επιβάλλεται πλέον να χρησιμοποιούνται τόσο στον επιχειρησιακό, όσο και στον προληπτικό τομέα της αστυνόμευσης. Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Κοίος» τονίζοντας ότι αυτή η συνεργασία λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, αφού η διατήρηση και ενδυνάμωση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και γαλήνης, αποτελεί κοινό και ύψιστο στόχο για κάθε σύγχρονη ευνομούμενη και ευημερούσα κοινωνία.

Ανακοίνωση Πανεπιστημίου Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email