Ανακοίνωση ΠΔΣ σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω τραπεζικών διαδικασιών

Σε συνέχεια των καθημερινών αναφορών που δέχεται ο ΠΔΣ από μέλη του, σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση που σημειώνεται στον έλεγχο και την έγκριση των συναλλαγών, ο Πρόεδρος δρ Χρίστος Κληρίδης απέστειλε επιστολή προς τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνο Ηροδότου στην οποία παραθέτει τη δυσλειτουργία που δημιουργούν συγκεκριμένες τραπεζικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να πλήττονται οι εργασίες συναδέλφων και των εντολέων τους, και συνακόλουθα ο τομέας των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Μολονότι τα συγκεκριμένα ζητήματα έχουν συζητηθεί διεξοδικά κατά τη διάρκεια προηγούμενων συναντήσεων με τον κ. Ηροδότου, εντούτοις δεν υπήρξε καμία πρόοδος, με αποτέλεσμα τα προβλήματα αυτά να έχουν διογκωθεί ακόμη περισσότερο, λόγω και των νέων δεδομένων που έχει διαμορφώσει η ρωσοουκρανική κρίση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να τηρηθούν νέες οδηγίες, αλλά παρατηρούνται ακραία φαινόμενα σε πολλές περιπτώσεις, καθώς δεν υπάρχει και δεν ακολουθείται ενιαίο πλαίσιο, αλλά το κάθε τραπεζικό ίδρυμα εφαρμόζει τη δική του πολιτική, και ως εκ τούτου οι διαδικασίες καθίστανται χρονοβόρες και αναποτελεσματικές. 

Ο δρ Κληρίδης διασαφήνισε στην επιστολή του την άμεση αναγκαιότητα λήψης διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πιο πάνω προβλήματα, τα οποία εντείνονται και επιφέρουν αλυσιδωτές συνέπειες. Παράλληλα, εξέφρασε για ακόμη μια φορά τη διαθεσιμότητα μελών του ΔΣ και Επιτροπών του ΠΔΣ να συμβάλουν με την εμπειρογνωμοσύνη τους στη διαχείριση των εν λόγω θεμάτων.

Υπογραμμίζοντας επανειλημμένα ότι η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως χρηματοοικονομικό κέντρο, θα πρέπει να προωθούνται συντονισμένα ενέργειες και αλλαγές, οι οποίες θα επιλύουν διαχρονικά προβλήματα και θα ενισχύουν εμπράκτως τον τομέα των υπηρεσιών και την αύξηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,