Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιας Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης

Διαβάστε την ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφωσης ενημερώνει ότι από τούδε και στο εξής όλοι οι Λειτουργοί Συμμόρφωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, την Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

Η Ετήσια Έκθεση προετοιμάζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους (το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου)

Η Ετήσια Έκθεση, αφού εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, μαζί με συνοδευτική επιστολή από το διευθυντή του εποπτευόμενου μέλους που να βεβαιώνει την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης, εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνέλευσης και το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης μαζί με τη σχετική επιστολή

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα ήθελε να επισημάνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβληθούν κυρώσεις.

Print Friendly, PDF & Email