Ανακοίνωση Ανωτάτου Δικαστηρίου-Ηλεκτρονική επικοινωνία δικηγόρων με το Ανώτατο Δικαστήριο

Πρωτοκολλητείο Ανώτατου Δικαστηρίου

Ανακοίνωση για την ηλεκτρονική επικοινωνία των δικηγόρων με το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την διαχείριση υποθέσεων ενώπιον του.

Ηλεκτρονικά μηνύματα σχετικά με την διαχείριση υποθέσεων να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry@sc.judicial.gov.cy

12 Οκτωβρίου 2023                                                        Αρxιπρωτοκολλητής

 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,