Ανακοίνωση αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του αναφορικά με την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών (Μητρώο).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Έφορος Εταιρειών ως αρμόδια αρχή για την τήρηση του Μητρώου, καθόρισε την Δευτέρα 18/1/2021 ως την ημερομηνία συλλογής στοιχείων για τις εταιρείες και ότι θα παραχωρηθεί στις εταιρείες χρονική περίοδος 6 μηνών (ήτοι μέχρι τις 19/7/2021) για καταχώριση στο σύστημα που έχει αναπτυχθεί, των πληροφοριών που αφορά στους πραγματικούς δικαιούχους της νομικής τους οντότητας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, το σύστημα που έχει αναπτυχθεί αποτελεί ενδιάμεση λύση και η πρόσβαση σε αυτό είναι δυνατή μόνο για τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος στον Έφορο Εταιρειών.

Ο ΠΔΣ πληροφορεί τα μέλη του ότι οποιαδήποτε καταχώριση στο εν λόγω σύστημα δεν είναι υποχρεωτική μέχρι την θέσπιση σχετικών κανονισμών. 

Πληροφορούμαστε από το Τμήμα Εταιρειών ότι οι σχετικοί κανονισμοί αναμένονται να θεσπιστούν εντός των 2 μηνών. Αναμένεται ότι το σχέδιο των κανονισμών θα σταλεί στον ΠΔΣ για απόψεις πριν την θέσπιση του.

Ανακοίνωση Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,