Υπουργείο Εργασίας: Μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου 2020, είναι  η Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση που τους αφορά εγκαίρως, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση μετά από τις 20 Μαΐου 2020 και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αίτημα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

Print Friendly, PDF & Email