Λειτουργοί του δημοσίου αναλαμβάνουν καθήκοντα επιτηρητή για τη μη παράβαση του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου στους χώρους εργασίας

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης στους χώρους εργασίας σε συνθήκες κορωνοϊού.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, και της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και εργοταξίων καθώς και της επανόδου στην εργασία χιλιάδων εργαζομένων, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διοργάνωσε στις 2/5/2020 τηλεκπαίδευση 160 Λειτουργών του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι Λειτουργοί αυτοί  έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στην τηλεκπαίδευση επεξηγήθηκαν οι πρόνοιες των Οδηγών Ασφάλειας και Υγείας , που ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, και συζητήθηκαν θέματα καλύτερου συντονισμού των επιθεωρήσεων εφαρμογής των μέτρων. Οι Οδηγοί είναι οι ακόλουθοι:

     i. Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού – Γενικές Οδηγίες προστασίας εργοδοτουμένων σε επιχειρήσεις,

    ii. Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου σε συνθήκες Κορωνοϊού,

   iii. Οδηγός διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε συνθήκες Κορωνοϊού. Γενικές οδηγίες για επιχειρήσεις, εκτός του Τομέα Παροχής Φροντίδας Υγείας,

   iv. Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια – Οδηγός Διαχείρισης της πανδημίας Covid-19, και

    v.  Απλές Οδηγίες προστασίας εργαζομένων από τον Κορωνοϊό Covid-19 στο Εργοτάξιο. Σημειώνεται ότι το κείμενο αυτό έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες ήτοι Αγγλικά, Τούρκικα, Βουλγάρικα, Ρουμάνικα και Αραβικά.

Στην τηλεκπαίδευση συμμετείχαν Λειτουργοί από:

  • Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Υπουργείο Υγείας
  • Αστυνομία
  • Υπουργείο Εσωτερικών
  • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
  • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
  • Υφυπουργείο Τουρισμού
  • Υφυπουργείο Ναυτιλίας
  • Δήμους

Μετά την ολοκλήρωση της τηλεκπαίδευσης στάλθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες ενημερωτικό υλικό και σαφείς, γραπτές, οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής των εντατικών επιθεωρήσεων που θα αρχίσουν την Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που προνοούνται από την Νομοθεσία και τα σχετικά Διατάγματα, θα επιβάλλονται στους παραβάτες κυρώσεις που περιλαμβάνουν εξώδικο πρόστιμο 300 ευρώ ή/και διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή/και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Η εφαρμογή των μέτρων Προστασίας και Πρόληψης στους Χώρους Εργασίας θα παρακολουθείται συνεχώς με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων, των εργοδοτών και του κοινού.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,