Πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του κοινού στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, σε σχέση με την πλήρη κατάργηση των μέτρων απαγόρευσης διακίνησης των πολιτών από αύριο Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020, θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι τέσσερις σε ισχύ  τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού :

1. Αποδοχή αιτήσεων χωρίς διευθέτηση ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία (ΕΚΓ):

Μόνο για κατάθεση αιτήσεων που αφορούν την Εγγραφή Εμπράγματων Βαρών σε Ιδιοκτησίες ή Απαγορεύσεων σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.

2. Αποδοχή δηλώσεων με διευθέτηση ραντεβού στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:

Μόνο για Δηλώσεις Μεταβιβάσεων (Δωρεές / Πωλήσεις / Ανταλλαγές) και Υποθηκών. Το αίτημα για διευθέτηση ραντεβού γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό (ΕΚΛ), στις διευθύνσεις:


-ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo@dls.moi.gov.cy 

-ΕΚΓ Κερύνειας kydlo@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Λάρνακας ladlo@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Λεμεσού lidlo@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Πάφου padlo@dls.moi.gov.cy

3. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας “DLS PORTAL” ή του Συστήματος «ΑΡΙΑΔΝΗ»:

Όλες οι αιτήσεις οι οποίες παρέχονται μέσω η-Υπηρεσιών π.χ. Πιστοποιητικά Έρευνας, Αντίγραφα Τίτλων Ιδιοκτησίας, Οριοθέτηση κ.α.  Οι συγκεκριμένες Αιτήσεις θα παρέχονται μόνο μέσω αυτής της μεθόδου.

4. Αποδοχή Αιτήσεων Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία:

Αφορά όλες τις αιτήσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1, 2 & 3. Η αποδοχή γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον αρμόδιο ΕΚΛ, στις διευθύνσεις:

-ΕΚΓ Λευκωσίας nidlo-applications@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Κερύνειας kydlo-applications@dls.moi.gov.cy

-ΕΚΓ Αμμοχώστου fadlo-applications@dls.moi.gov.cy 

-ΕΚΓ Λάρνακας ladlo-applications@dls.moi.gov.cy 

-ΕΚΓ Λεμεσού lidlo-applications@dls.moi.gov.cy 

-ΕΚΓ Πάφου padlo-applications@dls.moi.gov.cy

Print Friendly, PDF & Email