Διενέργεια διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού σε υπαλλήλους – Διευκρινίζει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσον αφορά στην διενέργεια διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού σε υπαλλήλους, υπάρχουν σχετικά Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να υποβληθούν σε τεστ. Στην απουσία τέτοιων Διαταγμάτων, ο εργοδότης δεν μπορεί να αναγκάσει τους υπάλληλους να υποβληθούν σε τέτοια τεστ, ούτε να τους εξαναγκάσει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, η συγκατάθεση των υπαλλήλων δεν αποτελεί ελεύθερη έκφραση βούλησης και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη. Σε περίπτωση που υπάλληλος έχει υποβληθεί σε τεστ, το κλινικό εργαστήριο υποχρεούται να κοινοποιήσει το αποτέλεσμα στον παραπέμποντα ιατρό και στην Μονάδα Επιδημιολογικής Παρακολούθησης. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να κοινοποιήσει το αποτέλεσμα στον εργοδότη. Η ενημέρωση του εργοδότη πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον υπάλληλο. Θετικά αποτελέσματα γνωστοποιούνται σε ασθενείς, μόνο από τους ιατρούς τους.

Σχετικά με τη χρήση θερμοκαμερών ή/και συστημάτων θερμομέτρησης, η Επίτροπος αναφέρει ότι επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει νομική βάση, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και εφόσον πληρούνται οι Αρχές του Περιορισμού του Σκοπού και της Ελαχιστοποίησης των Δεδομένων που καθιερώνει ο ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για λήψη της θερμοκρασίας λ.χ. κατά την είσοδο πελατών σε καταστήματα ή υπαλλήλων στους χώρους εργασίας τους.

Print Friendly, PDF & Email