Οδηγίες Λειτουργίας Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Μετά από πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, έχουμε προβεί στις ακόλουθες διευθετήσεις:

1)Όλες οι υποθέσεις που είναι ορισμένες για οδηγίες ή προγραμματισμό θα αναβάλλονται από το Δικαστήριο χωρίς την φυσική παρουσία των δικηγόρων, διαδίκων ή άλλων εμπλεκομένων μερών και θα ορίζονται σε νέα ημερομηνία.  Σχετική ειδοποίηση θα δίδεται μέσω ανάρτησης στις ιστοσελίδες των δικηγορικών συλλόγων.

2)Όπου το Δικαστήριο κρίνει, μετά από αίτημα των εμπλεκομένων μερών, ότι πρέπει να δοθούν διαφορετικές οδηγίες, ή θα πρέπει να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση, θα ενεργεί ανάλογα.  Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια παρέχεται ευχέρεια για υποβολή αιτήματος. Το αίτημα των μερών θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύο ημέρες πριν την ημερομηνία που είναι ορισμένη η υπόθεση και αφού δοθεί η σχετική άδεια θα προσέρχονται οι συνήγοροι και τα εμπλεκόμενα μέρη στο Δικαστήριο.  Επίσης, θα μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τη στενογράφο του κάθε Δικαστή.

3)Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που το Δικαστήριο κρίνει ότι θα ήταν προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να επιληφθεί υπόθεσης σε πρώτη εμφάνιση, θα ενημερώνει τους συνηγόρους και/ή τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω της στενογράφου του για να προσέλθουν στο Δικαστήριο.  Σε μια τέτοια περίπτωση θα ενημερώνονται τουλάχιστον μια μέρα προηγουμένως.

4) Όλες οι υποθέσεις επείγουσας φύσης, θα διεκπεραιώνονται κανονικά.

5) Οι συνεχιζόμενες ακροάσεις ή ακροάσεις υποθέσεων θα διεξάγονται κανονικά, ανάλογα με το πρόγραμμα του Δικαστηρίου και κατόπιν συνεννοήσεως με τους Παρέδρους, και θα δίδεται, ως είθισται, προτεραιότητα σε υποθέσεις που έχουν καταχωρηθεί μέχρι τις 31.12.2014.  Οι υπόλοιπες ακροάσεις θα αναβάλλονται από το Δικαστήριο απ’ ευθείας χωρίς την ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας των δικηγόρων και των πελατών τους και θα ορίζονται σε νέα ημερομηνία.  Σχετική ενημέρωση θα δίδεται μέσω ανάρτησης στις ιστοσελίδες των δικηγορικών συλλόγων ή στις διευθύνσεις επίδοσης αν δεν υπάρχει εκπροσώπηση.

6) Στις περιπτώσεις όπου δεν παρέχεται χρόνος από πλευράς Δικαστηρίου για την έναρξη οποιασδήποτε υπόθεσης που είναι ορισμένη για ακρόαση, οι δικηγόροι και/ή τα εμπλεκόμενα μέρη θα ενημερώνονται σχετικά από τη στενογράφο του Δικαστηρίου ή σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα των δικηγορικών συλλόγωναπό την προηγούμενη μέρα, η οποία και θα τους πληροφορεί για τη νέα ημερομηνία ακρόασης.

7) Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, προτρέπονται οι δικηγόροι οι οποίοι έχουν υποθέσεις στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα ως πιο πάνω για ακρόαση, αφού συνεννοηθούν προηγουμένως και με τους αντίδικους τους να επικοινωνήσουν με τη στενογράφο του Δικαστηρίου μια μέρα πριν την ορισθείσα δικάσιμο.  Στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας θα ενημερώνονται για την ακριβή ώρα προσέλευσης τους στο Δικαστήριο, η οποία θα πρέπει αυστηρά να τηρείται από αμφότερες τις διάδικες πλευρές.

8)Εντός των δικαστικών αιθουσών θα τηρούνται αυστηρά οι εκάστοτε οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

9)Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτραπεί συνωστισμός στις δικαστικές αίθουσες ή στους προθαλάμους ή διαδρόμους και/ή στους χώρους που οδηγούν στις δικαστικές αίθουσες. Και αυτό συστήνεται ειδικότερα για το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών Λευκωσίας όπου ο χώρος αναμονής είναι περιορισμένος και οι συνήγοροι προτρέπονται όπως προσέρχονται κατόπιν συστάσεως του Πρωτοκολλητή.

10)Λόγω των αυστηρών οδηγιών των Ιατρικών Υπηρεσιών, στις περιπτώσεις ακροαματικής διαδικασίας θα παρίσταται στην αίθουσα περιορισμένος αριθμός ατόμων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη χωρητικότητα της κάθε αίθουσας ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

Τηλέφωνα και e-mails επικοινωνίας

Λευκωσία

Κα Νίκη Χατζηκωστή Κωστή

Τηλ.: 22369705

Φαξ: 22660551

e-mail:nhadjikosti@dc.judicial.gov.cy

Λεμεσός

Κα Μιράντα Πιερή

Τηλ.:  25806188

Φαξ:  22660551

e-mail:mpieri@idc.judicial.gov.cy

Λάρνακα

Κα Μαρία Ευαγγέλου

Τηλ.:  24802756 / 22369708

Φαξ:  22660551

e-mail:mevangelou@idc.judicial.gov.cy

Print Friendly, PDF & Email