Μερική διακοπή της δικαιοδοτικής δραστηριότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της σοβαρής κρίσης, ανακοινώνει ότι είναι υποχρεωμένο να περιορίσει προσωρινά τη δικαιοδοτική δραστηριότητά του.

Δείτε την ανακοίνωση:

Μέχρι νεωτέρας, το Δικαστήριο θα χειρίζεται μόνον τις υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (όπως επείγουσες διαδικασίες, ταχείες διαδικασίες και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων). Το Δικαστήριο θα επικοινωνήσει, εφόσον τούτο απαιτείται, με τους εκπροσώπους των διαδίκων για να τους ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενη αναδιοργάνωση των διαδικασιών.

Σε όλες τις άλλες υποθέσεις, παρά το γεγονός ότι το Δικαστήριο δεν είναι προσωρινά σε θέση να τις διεκπεραιώσει, οι δικονομικές προθεσμίες, περιλαμβανομένων των προθεσμιών προς άσκηση προσφυγής, εξακολουθούν να τρέχουν, οι δε διάδικοι υποχρεούνται να τις τηρούν, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας επίκλησης του άρθρου 45, δεύτερο εδάφιο, του Πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020 μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι διάδικοι καλούνται να συμβουλεύονται τακτικά τον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.curia.europa.eu).

Μετά την αποκατάσταση της δικαιοδοτικής δραστηριότητάς του, το Δικαστήριο θα επικοινωνήσει, εφόσον τούτο απαιτείται, με τους εκπροσώπους των διαδίκων στις υποθέσεις που επηρεάστηκαν από τη μερική διακοπή των δραστηριοτήτων του για να τους ενημερώσει σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας.

Tα πιο πάνω ισχύουν και για τις υποθέσεις του Γενικού Δικαστηρίου.

Μέχρι νεωτέρας, το Γενικό Δικαστήριο θα χειρίζεται μόνον τις υποθέσεις με ιδιαιτέρως επείγοντα χαρακτήρα (ταχείες διαδικασίες, διαδικασίες κατά προτεραιότητα και διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων). Το Γενικό Δικαστήριο θα επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των διαδίκων στις υποθέσεις αυτές για να τους ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενη αναδιοργάνωση των διαδικασιών.

Οι επ’ ακροατηρίου συζητήσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 3 Απριλίου 2020 μετατίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Aνακοίνωση Τύπου ΔΕΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,