Ανακοινώσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη σύνθεση Κακουργιοδικείου σε Λάρνακα και Λευκωσία

Το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει των προνοιών των άρθρων 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60 όπως τροποποιήθηκε, αποφάσισε το διορισμό της κας Αγγελικής Κάρνου, Ε.Δ. στη σύνθεση του Κακουργιοδικείου το οποίο θα εκδικάσει την ποινική υπόθεση 2188/20, στη Λάρνακα – Αμμόχωστο σε αντικατάσταση του κ. Λοϊζου Μουγή, Ε.Δ., λόγω κωλύματος του τελευταίου. Η νέα σύνθεση του Κακουργιοδικείου, για σκοπούς εκδίκασης της ποινικής υπόθεσης 2188/20 είναι: Νικόλας Σάντης, Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου, Σοφία Κλεόπα-Χατζήκυριακου, Ανώτερος Επαρχιακός Δικαστής και Αγγελική Κάρνου, Επαρχιακός Δικαστής.

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του περί Δικαστηρίων Νόμου του 1960 (Ν. 14/60, όπως τροποποιήθηκε), το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε όπως επανασυσταθεί το Κακουργιοδικείο υπό τη σύνθεση Ε. Εφραίμ, Π.Ε.Δ., Ν. Γερολέμου, Α.Ε.Δ., Σ. Χριστοδουλίδου – Μέσσιου, Α.Ε.Δ. για την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης υπ’ αρ. 14622/2017, στη Λευκωσία.

Print Friendly, PDF & Email