Ανακοίνωση Τμήματος Επιδότησης Ασκουμένων

Αγαπητοί,

Σχετικά με την καταβολή του ποσού των 100 ευρώ επιπλέον του επιδόματος από τον ΠΔΣ, η οποία γίνεται κάθε μήνα από τα γραφεία σε κάθε ασκούμενο  και συγκεκριμένα με την παρακράτηση του 2.65% για το Γεσύ,  σας  παραθέτουμε τον πιο κάτω σύνδεσμο στον οποίον θα δηλώνετε το εν λόγο ποσό.

https://taxportal.mof.gov.cy/TaxAccount/SelfAssessmentForm?taxCode=0711

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: