Ανακοίνωση Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον καταρτισμό καταλόγου κατηγόρων/ερευνώντων λειτουργών

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο προσκαλεί τα Μέλη του ΠΔΣ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για  συμμετοχή στον κατάλογο κατηγόρων/ερευνώντων λειτουργών.

Τα καθήκοντα αφορούν την εξέταση υποθέσεων και τη διεκπεραίωση εργασιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου με αμοιβή προσδιοριζόμενη ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της υπό εξέταση υπόθεσης.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  disciplinary@cba.org.cy αναγράφοντας ως θέμα του μηνύματος: «Κατάρτιση καταλόγου Πειθαρχικού Συμβουλίου», μέχρι τις 05 Απριλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Πειθαρχικό Συμβούλιο πατήστε ΕΔΩ

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: