Ανακοίνωση Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη αναφορικά με αίτημα για παράταση υποχρέωσης σύγκλησης ετήσιας γενικής συνέλευσης εταιρείας

Αναφορικά με σχετική επιστολή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ημερομηνίας 7/4/2020, και αίτημα την παράταση της υποχρέωσης σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εταιρείας από 15 σε 20 μήνες, λόγω των απαγορευτικών διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας σε σχέση με συναθροίσεις, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει τα εξής:

Το άρθρο 191Α του περί Εταιρειών Νόμου καθιστά δυνατή την εξ αποστάσεως διεξαγωγή και με ηλεκτρονικά μέσα συνεδρίαση των συμβούλων. Περαιτέρω, παρόμοια διευθέτηση προβλέπεται στο άρθρο 128Δ του ιδίου Νόμου και από εταιρείες μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Συνεπώς, ουδεμία ανάγκη προκύπτει για περαιτέρω τροποποίηση του Νόμου.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,