Ακυρώθηκε πλειστηριασμός οικίας πολύτεκνης οικογένειας

Άλλος ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας μπλοκαρίστηκε με δικαστικό διάταγμα, αφού κρίθηκε ότι ούτε οι αποζημιώσεις που θα δίνονταν θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τον όρο οικογενειακή στέγη.

Σχετική αίτηση είχε καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, από τη δικηγορική εταιρεία Π. Κυριακίδου, Ν. Μετζίτικος ΔΕΠΕ. Με την αίτηση έγινε εφικτή η αναστολή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας που αποτελούσε την οικογενειακή στέγη των αιτούντων, ήτοι πολύτεκνης οικογένειας, δυνάμει απόφασης ημερομηνίας 28/09/2022. Το Επαρχιακό Δικαστήριο έκρινε ότι πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις του σχετικού Νόμου προς έκδοση προσωρινού διατάγματος για αναστολή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που προγραμματίστηκε από ακόμη μια εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Φilenews.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,