Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος για το ‘Ετος 2023

Πληροφορείστε ότι, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των συστημάτων μας η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος θα ανανεώνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με εξαίρεση την περίπτωση της πρώτης εγγραφής δικηγόρου.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε είναι η πιο κάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΑΔΕΙΑ ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΠΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΔΣ.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 1. ΔΗΛΩΣΗ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ότι ασκείτε το επάγγελμα, υπογραμμένη από εκπρόσωπο του οικείου Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου (Λευκωσίας – Λεμεσού – Λάρνακας – Αμμοχώστου – Κερύνειας – Πάφου).

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/licence-for-registeredpractising-advocates/documents

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Αντίγραφο του συμβολαίου στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός ασφαλίστρου και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου.

* Η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία λήξης θα πρέπει να συνάδει με την ημερομηνία έκδοσης της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος (δηλ. 1.1.2023 – 31.12.2023)

Τα πιο πάνω έγγραφα 1 και 2 παρακαλούμε όπως αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

alr@cba.org.cy

 

 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

* Το οφειλόμενο ποσό για το Ταμείο Συντάξεως (για το τελευταίο έτος που είχατε ανανεώσει την άδεια) πρέπει να καταβάλλεται εκ των προτέρων για να μπορείτε στη συνέχεια να πληρώσετε το τέλος για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Να σημειωθεί ότι η κατάσταση πληρωμών του Ταμείου Συντάξεως επικαιροποιείται στο σύστημα μία μέρα μετά την πληρωμή του (δηλαδή αν έχετε πληρώσει σήμερα το ΤΣ η εξόφληση θα φαίνεται στο σύστημα του ΠΔΣ την επόμενη μέρα).

 1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οι πληρωμές θα γίνονται ΜΟΝΟ μέσω της ιστοσελίδας του ΠΔΣ.

https://www.cyprusbarassociation.org

 • Σύνδεση ή Εγγραφή
  • Σύνδεση μέσω του υπάρχοντος λογαριασμού σας
  • Εγγραφή/Δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του ΠΔΣ (για τα μέλη που δεν έχουν λογαριασμό)
   • Πατήστε στο Εγγραφή (Signup) και συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
   • Εάν η ταυτότητά σας (ID) και ο Αρ. Εγγραφής Μητρώου (Registration Number) αντιστοιχούν μπορείτε να προχωρήσετε με τα πιο κάτω βήματα. Εάν όχι πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ΠΔΣ.
 • Αφού συνδεθείτε, πηγαίνετε στην ενότητα Μέλη (Members) και επιλέξτε «Δικηγόροι-Μέλη» (Cypriot Advocate Members) https://www.cyprusbar.org/CypriotAdvocateMembersPage
 • Κάντε κλικ στο «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» (Renewal License Payment)
 • Επιλέξτε το όνομα για την πληρωμή της ετήσιας άδειας κάνοντας κλικ στο κουτάκι στα αριστερά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να πληρώσετε για την άδεια πέραν του ενός δικηγόρου ταυτόχρονα, οι οποίοι ανήκουν στο ΙΔΙΟ γραφείο (με βάση τις πληροφορίες του κάθε δικηγόρου στο σύστημα), τότε μπορείτε να επιλέξετε τα ονόματα που θέλετε κάνοντας κλικ στα κουτάκια στα αριστερά του κάθε ονόματος.

 • Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ» (Proceed to Payment) κάτω από τη στήλη των ονομάτων.
 • Ακολουθήστε τη διαδικασία για την πληρωμή του αντίστοιχου ποσού μέσω της JCC.
 • Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή θα λάβετε ένα αυτόματο email με το τιμολόγιο.
 • Το πιστοποιητικό της άδειας θα σας αποσταλεί μέσω email από τον ΠΔΣ αφού ελεγχθούν τα έγγραφά σας.

*Δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα για λιγότερο από 10 χρόνια θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €68 και δικηγόροι που ασκούν το επάγγελμα για περισσότερο από 10 χρόνια το ποσό των €171.

*Παρακαλώ σημειώστε ότι οι δικηγόροι που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 2022 θα πρέπει να ανανεώσουν την άδειά τους και για το 2023 (π.χ. δικηγόρος ο οποίος έχει εγγραφεί για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2022 θα πρέπει και πάλι να ανανεώσει την άδειά του για το 2023 και να καταθέσει εκ νέου τα έγγραφά του).

*Οι εγγραφές ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ απαιτείται να γίνονται με φυσική παρουσία στα γραφεία του Συλλόγου ή να αποστέλλονται όλα τα σχετικά έγγραφα μέσω courier με παράδοση στην πόρτα του γραφείου.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για το έτος 2023 είναι η συμπλήρωση των μονάδων τόσο για τα έτη 2020-2021 (4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες) όσο και για το έτος 2022 (4 πιστοποιημένες και 8 μη πιστοποιημένες).
 • Όσοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στον ΠΔΣ και ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος – μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό και να ακολουθούν τους κανόνες και τις οδηγίες που ισχύουν για τους δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα στην Κύπρο.
 • Εξαιρούνται από την υποχρέωση για συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων:
 • Όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια άσκησης επαγγέλματος. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που να αποδεικνύει τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος από το Ανώτατο Δικαστήριο.
 • Διδάσκοντες Νομικής σε πανεπιστήμια αναγνωρισμένα από το ΚΥΣΑΤΣ και το Νομικό Συμβούλιο με προσκόμιση βεβαίωσης από το πανεπιστήμιο
 • Δικηγόροι που κάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό συναφές με νομικά θέματα με προσκόμιση βεβαίωσης από το πανεπιστήμιο
 • Οι νέοι δικηγόροι που έχουν κάνει την πρώτη τους εγγραφή. Οι νέοι δικηγόροι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν το έντυπο.
 • Μερική ή/και ολική εξαίρεση, ανάλογα με την περίπτωση για λόγους ασθενείας ή άδεια μητρότητας. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων από γιατρό ή/και αρμόδιους φορείς.
 • Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πέραν των πιο πάνω, ο οποίος θέλετε να αναφερθεί προς αξιολόγηση του αιτήματός σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το έντυπο και παραθέσετε σχετικές λεπτομέρειες και επεξηγήσεις και σχετικές βεβαιώσεις.

Για το έντυπο πατήστε ΕΔΩ

 • Για σκοπούς ανανέωσης της άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος Ευρωπαίου Δικηγόρου παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε την πιο κάτω διαδικασία:

Δικηγόροι οι οποίοι έχουν Αρ. Μητρώου το οποίο έχει τα αρχικά Ε.Ε. και δεν έχουν εξομοιωθεί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και μαζί να προσκομίσουν:

α) την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης ή καταγωγής τους

β) Λογαριασμό κοινής ωφελείας (Utility Bill) ο οποίος επιβεβαιώνει την παραμονή τους στη χώρα υποδοχής.

Δικηγορική Ταυτότητα:

Να σημειωθεί ότι πατώντας στην επιλογή «Πληρωμή Δικηγορικής Ταυτότητας» μπορεί να γίνει πληρωμή για όλους τους δικηγόρους που ανήκουν στο ίδιο γραφείο, χωρίς να πρέπει να γίνει σύνδεση από τον λογαριασμό του κάθε δικηγόρου ξεχωριστά. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε πληρωμή για πέραν του ενός δικηγόρου, μπορείτε να το πράξετε από τον προσωπικό σας λογαριασμό, αλλά θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία για τον καθένα ξεχωριστά.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανανέωση της ετήσιας άδειας καθώς και η προσθήκη φωτογραφίας σας σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο σύστημα.
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να καταχωρισθεί στις βασικές πληροφορίες δικηγόρου στον προσωπικό σας λογαριασμό.

Παρακαλώ όπως δείτε τον πρακτικό οδηγό –

https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/for-lawyers/licence-for-registeredpractising-advocates/registration-renewals

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δικηγόροι οι οποίοι δεν θα ανανεώσουν την άδειά τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 τότε θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο (Kεφ.2) να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό για την ανανέωση της άδειά τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 22873300 ή στο e-mail info@cba.org.cy

και για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων στο 22873310 ή στο info@apf.com.cy

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,