Χρηματοοικονομικός Επίτροπος: Έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης καταστρατηγούν πρόνοιες του Σχεδίου Εστία

Σε ενημερωτικό σημείωμα που απέστειλε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου προς δανειολήπτες εντάξιμους στο Σχέδιο Εστία με δάνεια στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεων Στέγης, κάνει λόγο για σαφή καταστρατήγηση του Μνημονίου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ).

Ο κ. Ιωάννου αναφέρεται στον όρο 4.11 του εν λόγω Μνημονίου :

«Για τον χειρισμό περιπτώσεων όπου το συνολικό ποσό Μη Εξυπηρετούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναδιάρθρωσης από τη Συμμετέχουσα αποδειχθεί λανθασμένο (π.χ. μετά από απόφαση Δικαστηρίου, ή σχετικής αρχής νοουμένου ότι Συμμετέχουσα έχει κάνει αποδεκτή τη δεσμευτικότητα της απόφασης της). Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει θα μειώνει το ποσό των αναδιαρθρωμένων δανείων με την πιο κάτω σειρά:

(α) Το Αναδιαρθρωμένο Παγοποιημένο Δάνειο

(β) Το Αναδιαρθρωμένο Εναπομείναν Δάνειο

(γ) Το Αναδιαρθρωμένο Δάνειο Κύριας Κατοικίας».

Σύμφωνα με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, «έχει διαπιστωθεί καταστρατήγηση του πιο πάνω όρου σε έγγραφα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, τα οποία παρεδόθησαν σε εντάξιμους στο Σχέδιο και οι οποίοι κλήθηκαν να τα υπογράψουν για σκοπούς της συμφωνίας αναδιάρθρωσης,  πριν αυτή αποσταλεί στο Υπουργείο Εργασίας (την Αρμόδια Αρχή)».

Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι όσοι έχουν ήδη υπογράψει, θα πρέπει να κληθούν, από τον Ο.Χ.Σ., να υπογράψουν εκ νέου συμφωνητικά έγγραφα, τα οποία θα έχουν αποκαθαρθεί  από τον υπό συζήτηση όρο.

Ευχαριστεί τέλος τον Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο Πετρίδη, για την άμεση ανταπόκρισή του στη σχετική ενημέρωση που του έγινε, όπως, επίσης, και τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, Σταύρο Παπαδούρη, ο οποίος προέβη στην σχετική καταγγελία εξ ονόματος ενδιαφερόμενων δανειοληπτών, στο Γραφείο του.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή

Print Friendly, PDF & Email