Το πρόβλημα που προκύπτει από την κρίση του BVerfG δεν είναι οικονομικό, αλλά νομικό – Το γερμανικό δικαστήριο αγνόησε απόφαση του ΔΕΕ και το 1987

Ο διάλογος θα προηγηθεί της όποιας πιθανής έναρξης διαδικασίας επί παραβάσει, που ενδέχεται να ξεκινήσει η Κομισιόν ενάντια στο Κράτος Μέλος, τη Γερμανία, για τη διευθέτηση της νομικής κατάστασης που έχει προκύψει μετά την κρίση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (BVerfG) σχετικά με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διαβάστε επίσης:

Σύμφωνα με δύο κοινοτικούς αξιωματούχους που ενημέρωσαν τον Τύπο στις Βρυξέλλες, η τελική απόφαση της Κομισιόν για το αν και κατά πόσο θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) με διαδικασία επί παραβάσει, εναπόκειται αποκλειστικά στο Κολέγιο των Επιτρόπων και θα έχει ως στόχο το να προκαλέσει κρίση του ΔΕΕ που θα επαναβεβαιώνει την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου και τον τελικό λόγο του ΔΕΕ.

Το ΔΕΕ έχει εκδώσει και το 1987 παρόμοια απόφαση, ωστόσο από την απόφαση του BVerfG διαφαίνεται ότι την αγνοεί, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Το νομικό πρόβλημα που προέκυψε από την κρίση του BVerfG, δεν είναι τόσο οικονομικό, αλλά νομικής τάξης, καθώς το BVerfG ισχυρίζεται στην πράξη πως μπορεί να κρίνει μετά το ΔΕΕ και χωρίς να λαμβάνει την τελική γνωμάτευση του ΔΕΕ, την οποία το ίδιο το BVerfG ζήτησε, προκαλώντας την απόφαση του ΔΕΕ του 2018 για το σύννομο του QE της ΕΚΤ. To νομικό πρόβλημα έγκειται στον ισχυρισμό του BVerfG πως το ΔΕΕ υπερέβη τις αρμοδιότητές του (intra vires), κάτι το οποίο στη νομική τάξη της ΕΕ δεν στέκει.

Στη νομική τάξη της ΕΕ, τα Κράτη Μέλη έχουν εκχωρήσει με συνταγματικό τρόπο την εν λόγω αρμοδιότητα στο ΔΕΕ, κάτι που εγγράφεται στην ίδια τη Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ.

Στο τέλος μιας ενδεχόμενης διαδικασίας προσφυγής στο ΔΕΕ, το ΔΕΕ μπορεί να κρίνει, να δηλώσει ότι “εδώ υπάρχει παραβίαση του δικαίου της ΕΕ”. Ωστόσο όλα αυτά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να τεθούν στο προσκήνιο, καθώς πρώτα θα ξεκινήσει ο διάλογος της Κομισιόν με τις εθνικές αρχές, χωρίς να ζητείται  η αλλαγή της κρίσης του BVerfG (η οποία είναι τελική), αλλά άλλα μέτρα διόρθωσης. Δεν αποκλείεται (ούτε όμως και προκρίνεται ακόμα) να ζητηθεί ακόμα και συνταγματική τροποποίηση εντός της γερμανικής νομικής τάξης.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος που έχει να κάνει με την ΕΚΤ και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Γερμανίας (BuBa), οι κοινοτικοί αξιωματούχοι εξηγούν ότι και η ίδια η ΕΚΤ μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει ενάντια σε μια εθνική κεντρική τράπεζα και πάλι βάσει τη  ΣΛΕΕ. Η ανεξαρτησία τόσο της ΕΚΤ, όσο και των εθνικών κεντρικών τραπεζών είναι και αυτή εδραιωμένη στο δίκαιο της Ένωση και τα εθνικά νομικά συστήματα. Η ΕΚΤ θα δράσει όπως αυτή κρίνει, αλλά προς το παρόν η BuBa δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια που να χρήζει αντίδρασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,