Τμήμα Φορολογίας: Δείτε ποιοι φόροι πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει τα εξής:

Τελευταία ημερομηνία καταβολής Αυτοφορολογίας για Έκτακτη Αμυντική Εισφορά για το έτος 2019

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία καταβολής:

  • της Αυτοφορολογίας για Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (Ε.Α.Ε.) σε Ενοίκια Εισπρακτέα 2ου εξαμήνου στα οποία δεν έγινε παρακράτηση Ε.Α.Ε. στην πηγή  (κώδικας 604)

Πληρωμές μέχρι τις 31/12/2019, γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart στο www.jccsmart.com επιλέγοντας Τμήμα Φορολογίας – Αυτοφορολογίες – Ενοίκια από τον Ιδιοκτήτη.

Πληρωμές μετά τις 31/12/2019, θεωρούνται εκπρόθεσμες, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και γίνονται μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

Τελευταία ημερομηνία καταβολής της 2ης δόσης Προσωρινής Φορολογίας για το έτος 2019

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία καταβολής της 2ης Δόσης Προσωρινής Φορολογίας Εταιρειών, Αυτοεργοδοτουμένων και Φυσικών Προσώπων τα έσοδα των οποίων δεν υπάγονται σε παρακράτηση φόρου από τον εργοδότη.

Πληρωμές μέχρι τις 31/12/2019, γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Jccsmart στο www.jccsmart.com επιλέγοντας, Τμήμα Φορολογίας ® Αυτοφορολογίες ® Προσωρινή Φορολογία.

Επισημαίνεται ότι:

1. Αναθεώρηση της  Προσωρινής Φορολογίας (όπου εφαρμόζεται), μπορεί να γίνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019, μόνο στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων.

2. Προϋπόθεση για πληρωμή της 2ης δόσης της Προσωρινής Φορολογίας είναι να προηγήθηκε η πληρωμή για την 1ηδόση της Προσωρινής Φορολογίας.

Ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Είσπραξης Φόρων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι την 31η Δεκεμβρίου 2019 τα Ταμεία στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων για οφειλές Άμεσης Φορολογίας θα λειτουργούν μόνο μέχρι τις 13.30.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλο το 24ωρο/επτά μέρες την εβδομάδα, το κοινό μπορεί να πληρώνει ηλεκτρονικά, τους ακόλουθους φόρους:

Α. Eμπρόθεσμες πληρωμές Άμεσης Φορολογίας μέσω της jccsmart στο www.jccsmart.com

Β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και Ληξιπρόθεσμες Φορολογικές Οφειλές που έχουν ενταχθεί σε σχέδιο ρύθμισης, μέσω Internet Banking  των πιο κάτω πιστωτικών ιδρυμάτων:

  • Alpha Bank
  • Ancoria Bank
  • Astro Bank
  • Ελληνική Τράπεζα
  • Τράπεζα Κύπρου
  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου
  • Eurobank Cyprus
  • Russian Commercial Bank (Cyprus)

Print Friendly, PDF & Email