Σύνδεσμος Καταναλωτών: Η δυσμενής μεταχείριση καταναλωτών έναντι τραπεζών

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι μετά λύπης του παρατηρεί ότι η δυσμενής μεταχείριση των καταναλωτών έναντι των τραπεζών, συνεχίζεται.

Όπως αναφέρεται, στις 05 Απριλίου 2020, ο Σύνδεσμος, με αφορμή τη ψήφιση του νόμου 33(Ι)/2020 και την έκδοση του Διατάγματος ΚΔΠ 134/2020, με δημόσια ανακοίνωση του, υποστήριξε ότι η εννιάμηνη αναστολή δόσεων, δημιουργεί σοβαρές επιπρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις στους καταναλωτές και κάλεσε τους καταναλωτές, προτού αιτηθούν για αναστολή των δόσεων τους, να πληροφορηθούν το επιπρόσθετο κόστος που θα έχουν. Παράλληλα, κάλεσε τις τράπεζες να πληροφορούν τους καταναλωτές για το πραγματικό επιπρόσθετο κόστος που θα επιβαρυνθούν.

Δυστυχώς, σημειώνει, οι τράπεζες μέχρι σήμερα, αρνούνται να δώσουν αυτή την πληροφόρηση στους καταναλωτές, παρά και τις σχετικές παροτρύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο μέχρι τα μέσα Ιουνίου 2020, υποβλήθηκαν συνολικά (για νοικοκυριά και επιχειρήσεις) 50.586 αιτήσεις για αναστολή δόσεων, οι οποίες αιτήσεις,  αντιστοιχούν με το συνολικό ποσό της αναστολής δόσεων των 1,37 δις ευρώ.

Σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο των 1,37 δις που επιβλήθηκε στους καταναλωτές, εκτιμάται στο 3,5%, τη στιγμή που το τρέχον επιτόκιο δανεισμού στην αγορά είναι κάτω του 2%. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αιτήθηκαν αναστολή δόσεων, θα πληρώσουν, μόνο για το χρονικό διάστημα των εννιά μηνών, το επιπρόσθετο συνολικό ποσό των 15 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με το τρέχον επιτόκιο της αγοράς. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι αυτά τα 15 εκατομμύρια, θα αυξηθούν σημαντικά, αν ληφθούν υπόψη οι ανατοκισμοί τους μέχρι την πλήρη αποπληρωμή των δανείων.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών κατανοεί την αδήριτη ανάγκη των καταναλωτών για ελάφρυνση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Εκείνο όμως, σημειώνει, που δεν κατανοεί και κατακρίνει, είναι η δυσμενής μεταχείριση των καταναλωτών έναντι των τραπεζών.  

«Αν υπήρχε πραγματική θέληση για να βοηθηθούν οι καταναλωτές, το επιτόκιο της αναστολής των δόσεων θα έπρεπε να είναι στο τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι κάτω από 2% και όχι στο 3,5% κατά μέσο όρο. Ο Σύνδεσμος διερωτάται μήπως ήταν όρος των τραπεζών να έχουν επιπρόσθετα ωφελήματα για να δεχθούν την εννιάμηνη αναστολή δόσεων;», προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: ,