Κενή θέση Νομικού στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου


H ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) δέχεται Αιτήσεις για μια (1) κενή μόνιμη θέση Νομικού. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Η κλίμακα της θέσης είναι Α9-Α11-Α12 στην οποία προστίθενται οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως συμπληρώσουν ιδιόχειρα το Έντυπο Π 9.8.01-8 που εκδίδει η ΡΑΕΚ και υποβάλουν την Αίτηση για «Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στη ΡΑΕΚ», μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. προσωπικά ή με Συστημένο Ταχυδρομείο, αναγράφοντας στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου τον αριθμό γνωστοποίησης, καθώς και τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως:


Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου
Αριθμός Γνωστοποίησης: 7/2019
Θέση: «Νομικός»
Ταχ. Θυρίδα 24936
1305 Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες, Σχέδιo Υπηρεσίας, Έντυπο Αίτησης,αποτείνεστε στη σελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email