Η εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων Oικογενειακού θα εντάσσεται πλέον σε Tμήμα Εφετείου

Ολοκληρώθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών το Περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νομοσχέδιο που είναι απόρροια της δέσμης των τροποποιητικών Νομοσχεδίων που στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας των ανώτατων βαθμίδων της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Γεώργιου Γεωργίου καθίσταται ξεκάθαρα στο νομοσχέδιο ότι η εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων των οικογενειακών δικαστηρίων θα εντάσσεται πλέον σε τμήμα του Εφετείου, στο οποίο ανατίθεται η άσκηση δευτεροβάθμιας πολιτικής δικαιοδοσίας ή/ και δικαιοδοσίας επί των δικαστηρίων ειδικής δικαιοδοσίας. 

Print Friendly, PDF & Email