Υπενθύμιση για την ηλεκτρονική διαδικασία του ΠΔΣ σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Ηλίας Δημητρίου: «Η θετική μελλοντική εξέλιξη του επαγγέλματος μας απαιτεί την συμβολή του κάθε δικηγόρου και ιδιαίτερα των νέων δικηγόρων»

Χαρίλαος Βελάρης: «Προτεραιότητα μου είναι η πρακτική αντιμετώπιση των πολυάριθμων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους δικηγόρους της Λευκωσίας»

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής: Το δικαίωμα αξιοποίησης υπεράκτιων υδρογονανθράκων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου – 27/9/2023

Μαριέλλα Δαμιανού: «Τα θέματα και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει την σήμερον ημέρα ο δικηγορικός κόσμος είναι αρκετά και πρωτόγνωρα»

Θωμάς Χριστοδούλου: «Το επάγγελμά μας αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων που πρέπει να διορθωθούν με τη βοήθεια των τοπικών δικηγορικών συλλόγων»