“Η Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου στην Κυπριακή και στην Ελλαδική Έννομη Τάξη”, Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, ώρα 9:00-17:00, Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Εγκύκλιος 03/2023-Ηλεκτρονική διαδικασία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σχετικά με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση των αδικημάτων ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-προκήρυξη 3 θέσεων Δικαστή Διοικητικού Δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία

Ανακοίνωση Μεταβατικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου-Προκήρυξη 18 θέσεων Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή στη Δικαστική Υπηρεσία

Έντυπο Ενστάσεων και Προκαταρτικός Κατάλογος για τις έξι (6) θέσεις ΕΟΧ Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών (ΚΛ.A2) στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας (ΔΔΔΠ)

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ για την πτυχή αγνοουμέν